13. lipnja 2019.

Požari uništavaju imovinu, uzrokuju ozljede i oduzimaju živote. Požar na radnom mjestu također može značiti prestanak radnog odnosa, budući da nam je svima poznato kako se velike tvornice uništene u požarima nikada nisu obnovile. Jedna od ključnih strategija za održavanje sigurnosti na radnom mjestu i sprječavanje požara jest obuka za zaštitu od požara. Uz pravilnu obuku svi djelatnici mogu brzo reagirati i učinkovito eliminirati opasnost od požara. Bez odgovarajuće obuke, čak se i mala vatra u tren oka može proširiti i izazvati požar ogromnih razmjera.

Ako dođe do požara, svatko je u opasnosti. Međutim, postoje neki radnici koji mogu biti izloženi većem riziku od požara zbog mjesta ili uvjeta na kojima rade ili zato što nisu upoznati s prostorijama i opremom na primjerice, gradilištu.

Iz tog je razloga poslodavac dužan obaviti sve preventivne mjere zaštite svoj radnika od požara. S obzirom na to da mnogi poslodavci nisu dovoljno upoznati sa svojim obavezama te s pravilima i zakonima,  savjetujemo vam da na vrijeme pristupite seminaru Provedba zaštite na radu i zaštite od požara. Radi velikog interesa planiramo ponoviti seminar te vas ovim putem molimo da se predbilježite na vrijeme kako bi vas pravovremeno mogli obavijestiti o svim potrebnim detaljima.

Najbolji način da se rizik od požara svede na najmanju moguću mjeru je ozbiljno shvatiti prijetnju i uspostaviti mjere zaštite od požara. Razumijevanje potencijalnih okidača, ugradnja požarnih i dimnih alarma i dugih uređaja zajedno s izradom i dijeljenjem planova zaštite od požara, sve su to učinkoviti načini za smanjenje rizika od istoga.

 • Uzroci nastanka požara
 • Otvoreni plamen
 • Mjere za zaštitu od požara
 • Sustavi za dojavu požara
 • Plan evakuacije
 • Oprema za gašenje požara

 

Pogledajte sve aktualne edukacije OVDJE

 

Uzroci nastanka požara

Uzrok nastanka požara definira se kao svaki izvor topline koji na zapaljive tvari djeluje tako da se iste vrlo lako mogu zapaliti.

Najčešći uzroci požara odnose se na:

 • Neispravna oprema: neispravni uređaji kao što su pregrijana električna oprema ili labave žice mogu uzrokovati iskrenje, a to je dovoljno da nastane požar. Zato je iznimno važno da se sva oprema na radnom mjestu redovito pregledava i te da se obavezno vrši zamjena iste ako se primijeti bilo koji znak električnog oštećenja.
 • Uobičajena opasnost od požara na radnim mjestima je nedostatak konzistentnog čišćenja i održavanja zgrade. Poslovni objekti često budu neuredni i pretrpani svime i svačime. Ako se radno mjesto ne čisti redovito, nakupljanje prašine i masti može predstavljati opasnost od požara, osobito ako se to dogodi u slabo provjetravanim prostorijama. Isto tako, prljavština i prašina mogu se nakupiti na strojevima ili opremi i uzrokovati pregrijavanje, što također predstavlja idealne uvjete za stvaranje požara, osobito ako se sve ostavi bez ikakvog nadzora. Redoviti pregledi i čišćenje te održavanje pomoći će u ograničavanju tih rizika.
 • Zapaljivi materijal: zapaljivi materijali kao što su papir, drvo i karton često se gomilaju na mnogim radnim mjestima. Ako se dozvoli nakupljanje takvih stvari, u isto se vrijeme povećava rizik od nastanka požara zbog nepravilnog skladištenja zapaljivog materijala. Da biste smanjili rizik od požara zbog nepravilnog skladištenja ovakvih tvari, pobrinite se da ih redovno odlažete u namjenske kontejnere.
 • Ljudska pogreška: čovjek je jedan o češćih uzročnika požara; što zbog nemara što zbog obavljanja svakodnevnih poslovnih aktivnosti. Danas je više-manje u većini slučajeva sve računalno i povezano s električnom energijom. Samim time velika je opasnost od požara. Neispravno korištenje opreme, neprijavljivanje neispravnih strojeva nadležnim osobama, čak i ostavljanje otvorenog plamena bez nadzora može uzrokovati požar. Stoga, svakom poslodavcu, ali i djelatniku treba pružiti osnovnu obuku o zaštiti od požara kako bi se uspješno provodili svi postupci zaštite u slučaju da se utvrdi postojanje opasnosti. Najčešće ljudske pogreške kojima se uzrokuje požar su nepravilno postupanje s vatro-opasnim tvarima, pogreške pri projektiranju, nenamjensko korištenje strojeva, uređaja i opreme, nepoštivanje znakova zabrane o korištenju otvorene vatre, neznanje pri rukovanju ili zamor pojedinca, ostali izvori paleži, odbačeni opušak i sl.

 

Otvoreni plamen

Ako tijekom procesa izgaranja zapaljive tvari dođu u neposredni doticaj s otvorenim plamenom ili se nađu u njegovoj blizini, požar je neminovan. Kada govorimo o proizvodnim pogonima ili raznim tehnološkim procesima, požar najčešće bukne kada dođe do dodira između užarenog tijela, plamena i iskre sa zapaljivom tvari. Konkretno govoreći, to je u sljedećim situacijama:

 • zagrijavanje zapaljive tekućine na otvorenom plamenu,
 • destilacija izravno na plamenu,
 • baratanje lakozapaljivim tvarima u blizini otvorenog plamena,
 • unutrašnje osvjetljenje spremnika i posuda,
 • zavarivanje na onim mjestima koja su ugrožena od eksplozije kao što su lakirnice ili skladišta zapaljivim tvarima,
 • korištenje zapaljivih tekućina za čišćenje u blizini otvorenog plamena,
 • pušenje ili paljenje šibice u objektima ugroženim od požara ili eksplozije.

Mjere za zaštitu od požara

Sva mjesta koja predstavljaju potencijalnu opasnost od požara potrebno je osigurati provođenjem mjera za zaštitu od požara koje su propisane Zakonom o zaštiti od požara. Osim toga, svaki poslodavac mora izraditi pravila za zaštitu od požara s kojima će biti upoznat svaki njegov zaposlenik. Laički rečeno, poslodavac mora provoditi organizacijske i tehničke mjere zaštite od požara kojima se može spriječiti nastajanje, ali i širenje požara te osigurati njegovo gašenje. Požar se najčešće može dogoditi u građevinskim objektima, raznim postrojenjima ili proizvodnim pogonima, stoga ćemo se malo više usredotočiti na ovakvu prirodu požara.

Neke najvažnije zaštitne mjere od požara su:

 • praćenje i kontrola ulaska/izlaska iz/s gradilišta,
 • utvrđivanje mjera zabrane ili ograničenja kretanja osoba/vozila,
 • ograničenje unošenja zapaljivih ili ostalih opasnih tvari na gradilište koje nisu usko vezane za izvođenje potrebnih radnji,
 • ograničavanje opasnih radnji na gradilištu,
 • osposobljavanje osoba za provođenje preventivnih mjera za zaštitu od požara,
 • osposobljavanje osoba za gašenje početnih požara,
 • definiranje mjera za odabir mjesta za odlaganje zapaljivih tvari na gradilištu,
 • pravilno skladištenje zapaljivih tvari,
 • definiranje mjera zaštite od požara u slučaju obavljanja bilo kojih radnji koje mogu izazvati požar,
 • osiguranje potrebne opreme za gašenje požara,
 • osiguranje pristupa u slučaju potrebe za vatrogasnom intervencijom,
 • pravilno zbrinjavanje otpada,
 • mjere za ispravan odabir uređaja, alata i ostale opreme,
 • mjere za provođenje postojećih mjera za zaštitu od požara.

 

Sustavi za dojavu požara

Sustavi za dojavu požara primjenjuju se na sve građevine i prostore na kojima postoji opasnost od nastanka požara, a sastoje se od obaveznih i neobaveznih dijelova kao što su:

 • sustav za dojavu opasnosti,
 • centrala za dojavu požara,
 • uređaj za prosljeđivanje dojave požara,
 • uređaj zaštite od požara,
 • uređaj za upravljanje uređajima zaštite od požara,
 • javljač požara,
 • glavni i sporedni putevi…

 

Plan evakuacije

Svaki poslodavac dužan je izraditi plan evakuacije te sve evakuacijske puteve održavati slobodnima i prohodnima. Trebaju postojati glavni i sporedni putevi evakuacije. Glavni putevi evakuacije odnose se na hodnike, predvorja, glavno stubište i glavni izlaz iz objekta, dok se sporedni evakuacijski putevi odnose na stubišta i dizala.

U cilju uspješne evakuacije nije dovoljno samo osigurati prohodnost evakuacijskih puteva, nego je nužno pridržavati se i glavnih načela koja kažu:

 • sprječavanje panike tijekom postupka evakuacije,
 • osigurati osvijetljenost evakuacijskih puteva te
 • pravodobno organizirati spašavanje osoba koji iz bilo kojeg razloga nisu u stanju pristupiti evakuacijskim putevima.

 

Oprema za gašenje požara

Svaki objekt mora sadržavati osnovnu opremu za gašenje požara, a poslodavac je dužan uputiti svoje djelatnike o ispravnom načinu korištenja iste.

Osnovna oprema koja se koristi za gašenje požara odnosi se na:

 • ručne vatrogasne aparate,
 • prijevozne vatrogasne aparate,
 • prijenosne vatrogasne prskalice s odgovarajućom opremom,
 • hidranti s odgovarajućom opremom te
 • automatski uređaji za gašenje požara.

 

Osposobljavanje za zaštitu od požara počinje utvrđivanjem osnovnih svojstava vatre. Svi požari započinju kada izvor paljenja (toplina) dođe u kontakt sa zapaljivom tvari i kisikom. Kako bi se spriječio požar, najvažnije je održavati zapaljive tvari i izvore topline na sigurnoj udaljenosti.

Svi vlasnici poslovnih i komercijalnih nekretnina imaju zakonsku odgovornost da osiguraju prostorije od požara te da poduzmu sve odgovarajuće mjere kako bi se smanjio rizik od požara na radnom mjestu. Osigurajte vašu radnu okolinu i pobrinite se za sigurnost vaših zaposlenika.

Jeste li sigurni da ste ispunili sve vaše zakonske obaveze koje se tiču zaštite od požara? Znate li provesti preventivne mjere za zaštitu od požara? Jeste li osposobljeni za početno gašenje požara? Ne brinite. Već danas rezervirajte vaše mjesto na seminaru Provedbe zaštite od požara i osigurajte sebi i vašim djelatnicima sigurne radne uvjete za obavljanje bilo kojih poslovnih aktivnosti.