Što je trostrani posao?

Trostrani posao je radni naziv za određenu skupinu transakcija koji se uvukao u hrvatsku poreznu tematiku s našim ulaskom u EU od 01.07.2013. godine. Osnovna značajka trostranog posla je da u njemu sudjeluju tri sudionika. Postoji više mogućih scenarija, a time i rješenja, kako postupiti u pojedinom slučaju. U tekstu niže pokušat ćemo Vam pojasniti kako funkcionira uzastopna transakcija i trostrani posao te navesti neke od primjera i rješenja za pravilno postupanje..

Uzastopne transakcije – najjednostavniji oblik trostranog posla. Svi sudionici su na području Europske unije, gdje prvi poduzetnik X isporučuje dobro drugom poduzetniku Y, a taj drugi isporučuje dobra trećem poduzetniku Z.

Uvjet je da sva tri poduzetnika moraju biti registrirani kao mjesečni porezni obveznici (PDV-a, upisani u VIES sustav), što je opći uvjet za poslovanje na području EU.
Pritom, isporuka se u prijavi PDV-a iskazuje kao isporuka u drugu državu članicu (obrazac ZP), nabava se iskazuje kao stjecanje (obrazac PDV-S). Na fakturama se ne zaračunava PDV (načelo B2B), već se primjenjuje prijenos porezne obveze na kupca.

Trostrane transakcije – za razliku od uzastopnih transakcija gdje se ista roba uzastopno isporučuje od prvog prema drugom te od drugog trećem, trostrani posao je trostrana transakcija u kojoj sudjeluju tri sudionika sa sjedištem u tri različite države članice te postoji samo jedna isporuka dobara od prvog do trećeg sudionika.

Primjeri trostranih poslova:

Hrvatski porezni obveznik u ulozi PRODAVATELJA X

 • Prodaje robu Kupcu Y iz Njemačke i po nalogu Kupca Y iz Njemačke otprema robu Kupcu Z iz Austrije
 • Izdaje račun kupcu Y bez obračunatog PDV-a sa napomenom ‘‘Oslobođeno PDV-a temeljem članka 41. stavka 1. točke a. Zakona o porezu na dodanu vrijednost – prijenos porezne obveze’’
 • Unosi isporuku u obrazac PDV – na poziciju I.3. Isporuke dobara unutar EU
 • Unosi isporuku u obrazac ZP – u stupac 11- Vrijednost isporuke dobara

Hrvatski porezni obveznik u ulozi KUPCA Y

  • Kupuje robu od Prodavatelja X iz Njemačke s nalogom da se roba dostavi Kupcu Z iz Austrije te prodaje robu Kupcu Z i ispostavlja mu račun
  • Zaprima račun od Prodavatelja X, ali ne obračunava PDV na stjecanje (kad su zadovoljeni uvjeti iz čl. 27. stavka 4. Zakona) – Obrazac PDV-S se ne popunjava! Ulazni račun NE prikazuje se u Obrascu PDV!
  • Izdaje račun Kupcu Z bez obračunatog PDV-a sa napomenom ‘‘Oslobođeno PDV-a temeljem članka 141. Direktive Vijeća 2006/112/EZ – prijenos porezne obveze’’
 • Unosi isporuku u obrazac ZP – u stupac 13. – Vrijednost isporuke dobara u okviru trostranog posla

Hrvatski porezni obveznik u ulozi KUPCA Z

 • Kupac Z iz Hrvatske naručuje robu od Kupca Y iz Austrije, zaprima robu od Prodavatelja X iz Njemačke, a račun zaprima od Kupca Y iz Austrije
 • Unosi stjecanje u obrazac PDV (za stopu 25%)
  • Na poziciju II.13. – obračunati PDV
  • Na poziciju III.13. – priznati pretporez (ako ima pravo na pretporez)
  • Na poziciju VIII.6. – upisuje podatke o primljenim dobrima iz EU u okviru trostranog posla
 • Obrazac PDV-S se ne popunjava!

Zaključak:

Kod trostranog posla potrebno je odrediti mjesto stjecanja – gdje završava prijevoz odnosno gdje se dobra fizički isporučuju.
Ako se radi o samo je jednom fizičkom kretanju dobara, samo jedna transakcija može biti oslobođena isporuka dobara unutar EU i samo jedno stjecanje unutar EU može biti oporezivo.

Bitno!

 • kada i gdje se prava na raspolaganje dobrom prenose na kupca
 • porezni tretman subjekata transakcije tj. jesu li subjekti registrirani za potrebe PDV-a u državama članicama uključenim u transakciju
 • Razlikovati uzastopne transakcije od trostranih transakcija i trostranog posla
 • Pratiti uputu sudske prakse EU (Sud Europske unije www.curia.europa.eu )