Zbirka dokumentacije za službena putovanja

Zbirka sa CD-om

Strukturirani pregled dokumenata: upute, obrasci, evidencije

Zbirka vam osigurava:

  • uvijek aktualno zakonodavstvo,
  • upute za popunjavanje putnih naloga,
  • jednostavno korištenje uzoraka i obrazaca!

Cijena: 960.00 kn + PDV i poštarina

Članovi Forum Akademije ostvaruju 10% popusta na kupnju priručnika, kontrolnih mapa i ostalih tiskanih izdanja, više o članstvu pogledajte ovdje.Opis

Ažurirano izdanje dokumentacije za službena putovanja u skladu s najnovijim zakonskim propisima!

Izdaci za službena putovanja: dnevnice, naknade prijevoznih troškova, naknade korištenja privatnog automobila u službene svrhe, troškovi noćenja i drugo, osim što se pravila često zakonski mijenjaju, obračunavaju se na temelju urednog i vjerodostojnog putnog naloga i priloženih isprava!

Putni nalozi, odnosno iznos neoporezivih dnevnica su neizostavni predmet poreznog nadzora. Evidencija putnih naloga učestala je problematika kod poslodavaca. Koji se sve troškovi mogu pravdati na službenom putu? Kako utvrditi broj dnevnica u zemlji i inozemstvu? Kako ispravno izdati i obračunati putni nalog i nadoknaditi troškove te kako o navedenom iskazati u Obrascu JOPPD?

Uklonite nedoumice i sve dokumente i evidencije pohranite na jednom mjestu, a u skladu sa poreznim propisima uvijek budite spremni na pravilan obračun putnih naloga u zemlji i inozemstvu.


S praktičnom zbirkom i CD-om ćete:

  • dobit ćete materijal sa svim zakonskim izmjenama vezanim za isplatu dnevnica,
  • znati kako ispravno evidentirati svu potrebnu dokumentaciju,
  • jednostavno obračunati troškove službenog putovanja,
  • koristiti ažurirane uzorke, koji su odmah spremni za upotrebu!

Zbirka je osmišljena tako da sadrži strukturirani pregled dokumenata koje možete pohraniti na jednom mjestu (na vašem računalu ili isprintano priložiti u zbirku), a materijal se ažurira ovisno o zakonskim promjenama.

Popunite narudžbenicu dolje i naručite već danas!

Svi dokumenti mogu se ispuniti i prilagoditi potrebama. Dokumenti mogu biti pohranjeni u elektronskom obliku ili se mogu isprintati.

Uz narudžbu proizvoda, za sve zakonske ili sadržajnije promjene dobivat ćete ažuriranja kojemu će cijena ovisiti od obima. Ukoliko ažuriranje, iz bilo kojeg razloga, ne budete željeli, vratite nam ga unutar 14 dana od prijema pošiljke. Po primitku Vašeg pisanoga zahtjeva, brisat ćemo Vas s liste primatelja ažuriranja proizvoda. U slučaju otkazivanja ažuriranog izdanja, izdavač ne preuzima odgovornost za aktualnost sadržaja ili njihovu usklađenost sa zakonskim ili drugim propisima.
Podatke koje ste naveli obrađujemo za izvršavanje Vaše narudžbe. Podaci se mogu upotrijebiti u našim promotivnim aktivnostima te proslijediti našim suradnicima sukladno mjerodavnom pravu. Po Vašem zahtjevu, podatke možemo izmijeniti ili izbrisati te možete prigovoriti obradi osobnih podataka u svrhu izravnog marketinga. Za više informacija posjetite našu web stranicu https://fpm.hr/pravila-privatnosti/ ili nam se obratite na info@fpm.hr ili na 01/7987-765. Potpisivanjem obrasca za narudžbu, prihvaćate ove odredbe i opće uvjete.

Sadržaj

Nalog za službeno putovanje
Obračun troškova službenih putovanja zaposlenika
Troškovi službenih putovanja prema poreznim propisima
Obračun i isplata dnevnice
Izdaci vezani uz smještaj na službenom putovanju
Izdavanje putnih naloga osobama koje nisu zaposlenici društva
Primjer obračuna i knjiženja putnog naloga
Uvjeti za isplatu dnevnice za službena putovanja u inozemstvu
Porezno-pravni status prekovremenog rada na službenom putu
Troškovi službenog putovanja u neprofitnim organizacijama
Obračun putnih naloga i prikazivanje na JOPPD obrascu
Neoporezive dnevnice za rad na terenu
Sličnosti i različitosti između dnevnica i dnevnica za rad na terenu
Najčešće pogreške prilikom ispunjavanja putnih naloga
Kratak pregled sadržaja CD-a:

Putni nalog
Evidencija putnih naloga (putovanje automobilom)
Nalog za upotrebu privatnog automobila u službene svrhe
Obračun korištenja osobnog vozila u službene svrhe
Evidencija korištenja službenog vozila u službene svrhe
Evidencija o loko vožnji (privatni automobil)
Evidencija o loko vožnji (službeni automobil)
JOPPD obrazac
Odluka o načinu i uvjetima korištenja osobnog automobila u službene svrhe
Izjava o obaviještenosti radnika o instaliranosti uređaja za nadzor i kontrolu u službenom motornom vozilu
Izjava radnika o privoli da bude nadziran sustavom GPS