SEMINAR – Upravljanje rizicima u poslovanju institucija javnog sektora

Nema na zalihi

Predavač:
Andreja Šelendić, mag. oec.

Vrijeme i mjesto održavanja

Kotizacija: 1.950,00 kn + PDV

Članovi Forum Akademije na navedenoj edukaciji mogu sudjelovati bez plaćanja kotizacije, više o članstvu pogledajte OVDJE!


Nema na zalihi

Opis

Kako učinkovito upravljati rizicima poslovnog okruženja + pregled i ispunjavanje registara i obrazaca za praćenje rizika na praktičnim primjerima

Upravljanjem rizicima unaprijed razmišljamo o potencijalnim događajima koji mogu nastati, posljedicama koje se mogu pojaviti te pravovremenom poduzimanju mjera kako bi se rizici minimalizirali.

Učinkovitim upravljanjem rizicima donosimo bolje odluke, kvalitetnije planiramo, optimalnije koristimo raspoložive resurse, pravovremeno reagiramo na buduće probleme koji se mogu dogoditi, a samim time i smanjujemo trošenje financijskih sredstava kako bi sanirali probleme.

Minimiziranjem i adekvatnim upravljanjem rizicima u javnom sektoru, institucije izbjegavaju:

 • Ugrožavanje ostvarivanja strateških i operativnih ciljeva institucije, programa, projekata, aktivnosti
 • Narušavanje kvalitete usluge građanima ili drugim zainteresiranim stranama i izazivanje njihovog nezadovoljstva
 • Narušavanje ugleda institucije i smanjivanje povjerenja javnost
 • Izlaganje institucija negativnim financijskim učincima uslijed nenamjenskog, neekonomičnog, nedjelotvornog i neučinkovitog raspolaganja sredstvima ili nadoknade štete iz propusta u poslovanju; ugrožavanje profesionalizma i primjerenog (etičnog) ponašanje u obavljanju poslova
 • Zlouporabu sredstava, neovlaštenim korištenjem ili otuđenjem imovine ili informacija
 • Nepovoljni utjecaj na sposobnost institucije da upravlja u promijenjenim okolnostima na način koji sprječava ili maksimalno smanjuje nepovoljne učinke na pružanje javnih usluga

Svrha radionice jest pomoći institucijama javnog sektora da se upravljanje rizicima shvati kao dio svakodnevnog poslovanja, a rezultat upravljanja rizicima bude od mjerljive koristi za najvišu upravljačku razinu.

Ključne prednosti seminara:

 • Proces upravljanja rizicima predstavlja alat i podršku odgovornim osobama u javnom sektoru
 • Upravljanje rizicima je temelj dobrog upravljanja ali i zakonska obveza
 • Izrada Strategije upravljanja rizicima predstavlja sveobuhvatni okvir za podršku rukovodstvu na svim razinama upravljanja institucije javnog sektora
 • Kvaliteta uspostave sustava ovisi o pripremljenosti na uvođenja i uspostavu ovog procesa, kako biste si olakšali put, ova edukacija će vam pomoći u tome

Kome je seminar namijenjen?

Seminar je namijenjen svima djelatnicima u javnoj upravi i to: trgovačka društva od strateškog interesa za Republiku Hrvatsku obveznici Izjave o fiskalnoj odgovornosti, izvanproračunski korisnici državnog proračuna, županije, gradovi, općine, ministarstva, sveučilišta, sudovi, dječji vrtići, knjižnice, javne vatrogasne postrojbe, muzeji, kazališta, domovi za starije i nemoćne osobe i svim zainteresiranim osobama.


SADRŽAJ:

1. blok: teorijski pristup upravljanju rizicima

 1. Općenito o rizicima – zakonodavni okvir, cilj, svrha, definicija, vrste rizika
 2. Strateški i operativni rizici te njihova međusobna povezanost
 3. Ciklus upravljanja rizicima
 • Utvrđivanje rizika
 • Procjena rizika
 • Postupanje po rizicima
 • Plaćanje i izvještavanje o rizicima
 1. Dokumentiranje procesa upravljanja rizicima i njihovo praćenje
 2. Strategija upravljanja rizicima

2. Blok: upravljanje rizicima praktični dio

 1. Registri i obrasci za praćenje rizika – logika popunjavanja na primjerima iz prakse
 2. 2. Grupne radionice

Prijava sudionika traje od 8.30 do 9.00 sati, nakon čega započinje prvi blok predavanja.
Na ulazu u hotel će vas dočekati smjerokazi do dvorane, a u dvorani ćete dobiti potreban radni materijal.

Program:
8:30 – 9:00 Prijava sudionika
9:00 – 10:30 Prvi dio radionice
10:30 – 11:00 Pauza za osvježenje i kavu
11:00 – 12:15 Drugi dio radionice
12:15 – 13:15 Ručak
13:15 – 15:00 Pitanja, odgovori grupni zadatci


O PREDAVAČU:

Predavač Šelendić

 

Andreja Šelendić, mag. oec., od 1998. godine zaposlena u Ministarstvu gospodarstva, a sa sustavom unutarnjih kontrola susreće se u samim počecima u RH od 2005. godine. Od 2006. godine uključuje se u sustav edukacije unutarnjih revizora kao predavač. Od 2005. do 2017. godine osniva i vodi samostalni odjel za unutarnju reviziju Ministarstva gospodarstva. Osim nacionalnih revizija, obavlja revizije fondova EU za IPA1, IPA IIIC, IPA IV, te Fond solidarnosti EU (EUSF). Od travnja 2017. godine nakon Ustrojavanja Sektora za strateško upravljanje, analitiku i razvoj Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta, preuzima Službu za upravljanje rizicima na nivou Ministarstva.


REDOVNA KOTIZACIJA: 1.950,00 kn + PDV

Broj mjesta je ograničen.

Opći uvjeti:

Kotizacija se uplaćuje najkasnije 5 radnih dana prije početka programa. Sudjelovanje je moguće otkazati pisanim putem (e-mail ili faks porukom) najkasnije 7 radnih dana prije početka programa. Sudionici koji su odustali nakon tog roka ili ne prisustvuju programu, nemaju pravo na povrat kotizacije i dužni su platiti punu naknadu. Ako prijavljeni sudionik ne može sudjelovati na programu, može poslati drugog zamjenskog sudionika. Forum Poslovni Mediji d.o.o. zadržavaju pravo otkazivanja – u ovom slučaju, naknada se vraća u cijelosti. Podatke koje ste naveli obrađujemo za izvršavanje Vaše narudžbe. Podaci se mogu upotrijebiti u našim promotivnim aktivnostima te prosljediti našim suradnicima sukladno mjerodavnom pravu. Po Vašem zahtjevu, podatke možemo izmijeniti ili izbrisati te možete prigovoriti obradi osobnih podataka u svrhu izravnog marketinga. Za više informacija posjetite našu web stranicu https://fpm.hr/pravila-privatnosti/ ili nam se obratite na info@fpm.hr ili na 01/7987-765. Potpisivanjem obrasca za prijavu, prihvaćate ove odredbe i opće uvjete.

SADRŽAJ:

1. blok: teorijski pristup upravljanju rizicima

 1. Općenito o rizicima – zakonodavni okvir, cilj, svrha, definicija, vrste rizika
 2. Strateški i operativni rizici te njihova međusobna povezanost
 3. Ciklus upravljanja rizicima
 • Utvrđivanje rizika
 • Procjena rizika
 • Postupanje po rizicima
 • Plaćanje i izvještavanje o rizicima
 1. Dokumentiranje procesa upravljanja rizicima i njihovo praćenje
 2. Strategija upravljanja rizicima

2. Blok: upravljanje rizicima praktični dio

 1. Registri i obrasci za praćenje rizika – logika popunjavanja na primjerima iz prakse
 2. 2. Grupne radionice

Prijava sudionika traje od 8.30 do 9.00 sati, nakon čega započinje prvi blok predavanja.
Na ulazu u hotel će vas dočekati smjerokazi do dvorane, a u dvorani ćete dobiti potreban radni materijal.

Program:
8:30 – 9:00 Prijava sudionika
9:00 – 10:30 Prvi dio radionice
10:30 – 11:00 Pauza za osvježenje i kavu
11:00 – 12:15 Drugi dio radionice
12:15 – 13:15 Ručak
13:15 – 15:00 Pitanja, odgovori grupni zadatci

Predavač Šelendić

 

Andreja Šelendić, mag. oec., od 1998. godine zaposlena u Ministarstvu gospodarstva, a sa sustavom unutarnjih kontrola susreće se u samim počecima u RH od 2005. godine. Od 2006. godine uključuje se u sustav edukacije unutarnjih revizora kao predavač. Od 2005. do 2017. godine osniva i vodi samostalni odjel za unutarnju reviziju Ministarstva gospodarstva. Osim nacionalnih revizija, obavlja revizije fondova EU za IPA1, IPA IIIC, IPA IV, te Fond solidarnosti EU (EUSF). Od travnja 2017. godine nakon Ustrojavanja Sektora za strateško upravljanje, analitiku i razvoj Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta, preuzima Službu za upravljanje rizicima na nivou Ministarstva.

Možda će vam se također svidjeti…