SEMINAR – Pravni aspekt plaća i naknada u državnim i javnim službama

Nema na zalihi

Predavač:
Tajana Zlabnik, dipl. iur.

Vrijeme i mjesto održavanja:

Kotizacija: 1.690,00 kn + PDV

Članovi Forum Akademije na navedenoj edukaciji mogu sudjelovati bez plaćanja kotizacije, više o članstvu pogledajte OVDJE!


Nema na zalihi

Opis

Za državne službenike i namještenike propisana je nova osnovica za obračun plaće od mjeseca rujna 2019. godine koja će se isplaćivati u listopadu iste godine.
Nove se osnovice za obračun plaća odnose i na službenike i namještenike u javnim službama na koje se primjenjuje Kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama temeljem Zaključka koji je sklopljen između Vlade i sindikata iz područja javnih službi.

Pravna osnova određivanja plaće može biti utvrđena zakonom, kolektivnim ugovorom, pravilnikom o radu, ugovorom o radu. Prema članku 90. Zakona o radu, poslodavac kojega obvezuje kolektivni ugovor ne smije radniku obračunati i isplatiti plaću u iznosu manjemu od iznosa određena kolektivnim ugovorom.

Koji su pravi aspekti plaće i materijalna prava zaposlenih u javnom sektoru? Koji su uvjeti za ostvarivanje prava na naknadu troškova prijevoza na posao i s posla? Kako izračunati radni staž za isplatu jubilarne nagrade? Koji su uvjeti za utvrđivanje visine otpremnine? Koje je primitke dozvoljeno isplatiti u gotovini, a koje na račun?

Izdvajamo tumačenja zajedničkog Povjerenstva za tumačenje kolektivnih ugovora, a koji se odnose na pravni aspekt plaća i naknada u radnim odnosima:

 • zaposlenik ima pravo na dva dana plaćenog dopusta za svako darivanje krvi tijekom jedne kalendarske godine (u pravilu su to dva dana neposredno nakon darivanja krvi, a u slučaju nemogućnosti njihovog korištenja neposredno nakon darivanja, prema dogovoru s poslodavcem);
 • za ostvarivanje prava na regres za korištenje godišnjeg odmora, dovoljno je da zaposlenik u tekućoj godini koristi makar i jedan dan godišnjeg odmora;
 • poslodavac je dužan zaposleniku osigurati povoljniju normu i to bez smanjenja njegove plaće u slučaju kada tijekom radnog vijeka dođe do smanjenja njegove radne sposobnosti uz preostalu radnu sposobnost.

Tumačenja Povjerenstva za tumačenje imaju pravnu snagu i učinke Kolektivnog ugovora i dostavljaju se podnositelju upita, svim potpisnicima Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama.

Što će se obrađivati na seminaru?

 • Primjena novih osnovica za obračun plaća
 • Pravni aspekti kod primjene kolektivnih ugovora
 • Koeficijenti za izračun plaće u državnim i javnim službama
 • Uređenje i pravna osnova naknade troškova (materijalna prava u javnom sektoru)
 • Određena tumačenja zajedničkog Povjerenstava za tumačenje kolektivnih ugovora
 • Isplate jednokratnih materijalnih prava (regres, dar za Sv. Nikolu i nagrada za božićne blagdane)
 • Neoporeziv iznos naknade glede terenskog dodatka

Sudjelovanjem na seminaru ćete

 • utvrditi pravnu osnovu za određivanje plaće od 1.9.
 • saznati koja su materijalna i druga novčana prava radnika u javnom sektoru,
 • sve o isplatama troškova prijevoza na posao i s posla,
 • dobiti sva saznanja o pravnom položaju otpremnine,
 • postaviti konkretna pitanja predavaču i razmijeniti iskustva s kolegama.

Kome je seminar namijenjen?

Voditeljima i stručnim referentima obračuna plaće, voditeljima kadrovskih odjela, pravnicima, zaposlenim u odjelu financija, predstavnicima sindikata, svim zainteresirani u državnim i javnim službama


SADRŽAJ:

 • Nove i izmijenjene uredbe o koeficijentima za plaće u državnim i javnim službama
 • Pravna obilježja plaće
 • Načini utvrđivanja plaće
 • Visina plaće i druga novčana prava radnika
 • Naknada troška prijevoza na posao i s posla
 • Jubilarna nagrada
 • Otpremnina
 • Dnevnice i ostali troškovi službenih putovanja
 • Terenski dodatak
 • Naknada za odvojeni život
 • Regres, božićnica, darovi za djecu
 • Način isplate
 • Primici koje dozvoljeno isplatiti u gotovini
 • Primjena kolektivnih ugovora i tumačenja zajedničkog Povjerenstava za tumačenje kolektivnih ugovora

Prijava sudionika traje od 8.30 do 9.00 sati, nakon čega započinje prvi blok predavanja.
Na ulazu u centar će vas dočekati smjerokazi do dvorane, a u dvorani ćete dobiti potreban radni materijal.

Program:
8.30 – 9.00 Prijem sudionika
9.00 – 10.30 Predavanje
10.30 -11.00 Pauza za kavu i zakusku
11.00 – 13.30 Nastavak predavanja + pitanja i konzultacije s predavačem + podjela uvjerenja o pohađanju


O PREDAVAČU:

Odvjetnica Tajana Zlabnik diplomirala je 2003. godine na Pravnom fakultetu u Zagrebu, a pravosudni ispit položila je 2005. godine. Karijeru je započela kao sudski vježbenik Općinskog građanskog suda u Zagrebu, a nastavila kao odvjetnički vježbenik s položenim pravosudnim ispitom. Duži niz godina radila je kao pravnica na radnom mjestu tajnika odgojno-obrazovne ustanove te posjeduje certifikat iz područja javne nabave. Samostalni odvjetnički ured sa sjedištem u Zagrebu otvara 2015. godine. Osobito se bavi područjima radnog, trgovačkog i obveznog prava te poslovanjem i radom javnopravnih tijela. Autorica je brojnih stručnih članaka iz područja prava te predavač na brojnim seminarima i radionicama.

REDOVNA KOTIZACIJA: 1.690,00 kn + PDV

Broj mjesta je ograničen.

Opći uvjeti:

Kotizacija se uplaćuje najkasnije 5 radnih dana prije početka programa. Sudjelovanje je moguće otkazati pisanim putem (e-mail ili faks porukom) najkasnije 7 radnih dana prije početka programa. Sudionici koji su odustali nakon tog roka ili ne prisustvuju programu, nemaju pravo na povrat kotizacije i dužni su platiti punu naknadu. Ako prijavljeni sudionik ne može sudjelovati na programu, može poslati drugog zamjenskog sudionika. Forum Poslovni Mediji d.o.o. zadržavaju pravo otkazivanja – u ovom slučaju, naknada se vraća u cijelosti. Podatke koje ste naveli obrađujemo za izvršavanje Vaše narudžbe. Podaci se mogu upotrijebiti u našim promotivnim aktivnostima te prosljediti našim suradnicima sukladno mjerodavnom pravu. Po Vašem zahtjevu, podatke možemo izmijeniti ili izbrisati te možete prigovoriti obradi osobnih podataka u svrhu izravnog marketinga. Za više informacija posjetite našu web stranicu https://fpm.hr/pravila-privatnosti/ ili nam se obratite na info@fpm.hr ili na 01/7987-765. Potpisivanjem obrasca za prijavu, prihvaćate ove odredbe i opće uvjete.

SADRŽAJ:

 • Nove i izmijenjene uredbe o koeficijentima za plaće u državnim i javnim službama
 • Pravna obilježja plaće
 • Načini utvrđivanja plaće
 • Visina plaće i druga novčana prava radnika
 • Naknada troška prijevoza na posao i s posla
 • Jubilarna nagrada
 • Otpremnina
 • Dnevnice i ostali troškovi službenih putovanja
 • Terenski dodatak
 • Naknada za odvojeni život
 • Regres, božićnica, darovi za djecu
 • Način isplate
 • Primici koje dozvoljeno isplatiti u gotovini
 • Primjena kolektivnih ugovora i tumačenja zajedničkog Povjerenstava za tumačenje kolektivnih ugovora

Prijava sudionika traje od 8.30 do 9.00 sati, nakon čega započinje prvi blok predavanja.
Na ulazu u centar će vas dočekati smjerokazi do dvorane, a u dvorani ćete dobiti potreban radni materijal.

Program:
8.30 – 9.00 Prijem sudionika
9.00 – 10.30 Predavanje
10.30 -11.00 Pauza za kavu i zakusku
11.00 – 13.30 Nastavak predavanja + pitanja i konzultacije s predavačem + podjela uvjerenja o pohađanju

O PREDAVAČU:

Odvjetnica Tajana Zlabnik diplomirala je 2003. godine na Pravnom fakultetu u Zagrebu, a pravosudni ispit položila je 2005. godine. Karijeru je započela kao sudski vježbenik Općinskog građanskog suda u Zagrebu, a nastavila kao odvjetnički vježbenik s položenim pravosudnim ispitom. Duži niz godina radila je kao pravnica na radnom mjestu tajnika odgojno-obrazovne ustanove te posjeduje certifikat iz područja javne nabave. Samostalni odvjetnički ured sa sjedištem u Zagrebu otvara 2015. godine. Osobito se bavi područjima radnog, trgovačkog i obveznog prava te poslovanjem i radom javnopravnih tijela. Autorica je brojnih stručnih članaka iz područja prava te predavač na brojnim seminarima i radionicama.

Možda će vam se također svidjeti…