PRIRUČNIK: Osobne odgovornosti direktora – pregled i mjere za smanjenje rizika

Autori:
odvjetnik Dražen Lančić, dipl. iur.
Tajana Kramar Šandl, univ. spec. mag., ovlašteni revizor i računovođa

Sažet pregled zakonskih obaveza, primjera i rokova za tvrtke i ustanove

Priručnik Vam osigurava:

 • vrlo jednostavna i potpuna objašnjenja nejasnih zakonskih propisa
 • praktična rješenja konkretnih problema i savjete za rješenja problema i nedoumica
 • zakonsku usklađenost u svakom trenutku! Priručnik i dokumente na CD-u odmah usklađujemo sa promjenama propisa i sudskom praksom! Budite u toku sa svim zakonskim obavezama!


2.190 kn + PDV i poštarina

Članovi Forum Akademije ostvaruju 10% popusta na kupnju priručnika, kontrolnih mapa i ostalih tiskanih izdanja, više o članstvu pogledajte ovdje.

Priručnik u tiskanom izdanju + CD s primjerima
Digitalno izdanje cijelog priručnika

 • Za osobno/prijenosno računalo
 • Za mobilne uređaje
 • brza navigacija po cijelom sadržaju priručnika
 • praktična pretraga po ključnim riječima
 • brz pristup primjerima

1.490 kn + PDV i poštarina

Članovi Forum Akademije ostvaruju 10% popusta na kupnju priručnika, kontrolnih mapa i ostalih tiskanih izdanja, više o članstvu pogledajte ovdje.

Priručnik u tiskanom izdanju + CD s primjerima

 

 
Opis

Odgovornost svakog direktora je uspješno i zakonito poslovanje!

Prvi i jedini koji snosi odgovornost je upravo – direktor!

Samo neke od odgovornosti direktora koje se odnose na:

 • opće poslove direktora – statusna pitanja i način rada, način zastupanja i vođenja poslova društva, nadležnosti direktora, dobro osmišljen menadžment;
 • područje zapošljavanja – ugovori o radu i obveze poslodavca na osnovu ugovora, otkaz ugovora o radu, prava i obveze zaposlenih, odgovornosti za sigurnost i zdravlje zaposlenih, obveze u slučaju prekovremenog rada, ugovori i način zapošljavanja osoba sa invaliditetom, olakšice za zapošljavanje;
 • financijsko poslovanje – rokovi plaćanja, pokretanje predstečajne nagodbe i stečajnog postupka, opće obveze na području računovodstva i poreza, obveze za konsolidirani godišnji financijski izvještaj i revidirane godišnje izvještaje, odgovornost za reviziju godišnjih izvještaja, godišnji obračun plaća …

Za nepoznavanje obveza ili za neodgovorno obavljanje dužnosti, direktori snose posljedice poduzetničke i prekršajne odgovornosti, zabrane rada tvrtke ili novčane kazne!

Pronađite sve što trebate znati o poslovanju Vaše tvrtke jer se pogreške zbog neznanja skupo naplaćuju!

NARUDŽBENICA

S kupnjom priručnika, za sve zakonske promjene ili sadržajnije promjene, dobivat ćete ažuriranja kojemu će cijena ovisiti od obima. Ukoliko ažuriranje, iz bilo kojeg razloga, ne budete željeli, vratite nam ga unutar 14 dana od prijema pošiljke. Po primitku Vašeg pisanoga zahtjeva, brisat ćemo Vas s liste primatelja ažuriranja proizvoda. U slučaju otkazivanja ažuriranog izdanja, izdavač ne preuzima odgovornost za aktualnost sadržaja ili njihovu usklađenost sa zakonskim ili drugim propisima. Podaci se mogu upotrijebiti u našim promotivnim aktivnostima te prosljediti našim suradnicima sukladno mjerodavnom pravu. Po Vašem zahtjevu, podatke možemo izmijeniti ili izbrisati te možete prigovoriti obradi osobnih podataka u svrhu izravnog marketinga. Za više informacija posjetite našu web stranicu https://fpm.hr/pravila-privatnosti/ ili nam se obratite na info@fpm.hr ili na 01/7987-765. Potpisivanjem obrasca za prijavu, prihvaćate ove odredbe i opće uvjete.

U priručniku:

1 Predgovor i pregled sadržaja

2 Opće obveze i odgovornosti direktora
Statusna pitanja i način rada, pretpostavke odgovornosti, oslobođenje od odgovornosti, odgovornost za štetu

3 Kaznena i prekršajna odgovornost direktora
Kaznena djela protiv gospodarstva, sankcije i mjere

4 Obveze direktora na pravnom području
Sklapanje ugovora, ispunjenje ugovora i moguće posljedice kršenja ugovora, ugovaranje poslovne suradnje, sastavljanje društvenih ugovora i statuta, osnivanje podružnice, poslovnik o radu društva, nadzornog i upravnog odbora

5 Odgovornosti direktora na području ljudskih resursa
Zasnivanje i prestanak radnog odnosa, vrste otkaza ugovora o radu, otkazni rok, otpremnina, zapošljavanje stranih državljana, probni rad, naknada štete iz radnog odnosa, sigurnost na radu

6 Obveze direktora na području financijskog poslovanja
Instrumenti osiguranja plaćanja i rokovi plaćanja, pokretanje predstečajne nagodbe i stečajnog postupka, ovrha na nekretnini

7 Obveze direktora na području računovodstva
Vođenje poslovnih knjiga i čuvanje poslovne dokumentacije, izrada godišnjih izvještaja, analiza troškova, izrada računa i dokumenata, račun dobiti i gubitka

8 Odgovornost direktora na području poreza
Porezna prijava, obračun PDV-a i sistem naplate, kontrola isplate poreza i doprinosa, porez na dobit, porez na dohodak, utvrđivanje porezne pogreške, porezni nadzor, porezne olakšice

Na CD-u:

Managerski ugovor, ugovori o radu

Modeli sporazuma, odluka i rješenja

Ugovori o poslovnoj suradnji

Ugovor o prodaji i prijenosu poslovnog udjela

Statut dioničkog društva

Poslovnik o radu uprave

Poslovnik o radu nadzornog odbora

Primjeri društvenog ugovora

Modeli ugovora trgovačkog prava (ugovor: o kupnji i prodaji robe, o potrošačkom zajmu, o prijevozu, o uvozu i dr.)

Primjeri izjava, odluka, pravilnika i poslovnika vezanih za svakodnevno poslovanje

Primjeri javne ponude za kupnju dionica

Porezni obrasci i financijski izvještaji

Kaznene i prekršajne odredbe

Sudska praksa

I još mnogi drugi primjeri!

Možda će vam se također svidjeti…