EDUKACIJA – Kontroling za ostvarenje poslovnih rezultata

Nema na zalihi

Predavač:
dr. sc. Vladimir Grebenar, pred., PMP, OIP

Vrijeme i mjesto održavanja

Kotizacija: 4.590,00 kn + PDV
Nema na zalihi

Opis

Kontroling za ostvarenje poslovnih rezultata

Uloga i zadaće kontrolinga za učinkovito upravljanje:

 • svakodnevna prisutnost u poslovanju u svrhu unaprjeđenja efikasnosti,
 • harmonizacija, koordinacija i integracija poslovnih procesa,
 • planiranje, analiziranje, odlučivanje i izvještavanje,
 • usklađivanje strategija i planova s ostvarenim rezultatima.

Kako osiguravati uvjete za pravodobno i učinkovito donošenje poslovnih odluka i rezultata, izbjeći i smanjiti nepotrebne rizike? Koja je uloga kontrolinga u unapređenju poslovanja? Zašto je važna suradnja kontrolinga i menadžmenta?

Kako biste uspješno upravljali funkcijama kontrolinga, pozivamo vas na intenzivnu edukaciju.

Program se sastoji od 3 modula:

 • Dvije radionice u trajanju od 9 do 15 h, u hotelu Sheraton u Zagrebu, interaktivna, mala grupa
 • Zbirka s CD-om: Zbirka dokumentacije za upravljanje funkcijama kontrolinga
 • Odgovore na pitanja sudionika i konzultacije s predavačem, uvjerenje o završenoj edukaciji

Edukacija je usmjerena na poduzeća s više segmenata koja imaju potrebu redizajniranja organizacije sa svrhom dostizanja veće konkurentske prednosti na tržištu. Edukacija će biti usmjerena na koristi od dizajniranja organizacije prema centrima odgovornosti i implementaciji sustava mjerenja poslovne učinkovitosti koji pružaju mogućnost da se delegira odgovornost na niže hijerarhijske razine.

Izgradnja računovodstvenog kontrolnog sustava za mjerenje poslovne učinkovitosti prvi je korak u sustavnom rješavanju dubinskih organizacijskih problema čiji se uzroci neće nikada na neki drugi način moći otkloniti. Pojasnit će se i drugi važni aspekti organizacijskih promjena kao što su važnost izvrsnog redizajniranja procesa, izgradnja kapaciteta zaposlenika i softverska podrška za sve veću digitalizaciju i automatizaciju poslovanja. U procesu preoblikovanja organizacije i promjene mentalnih modela razmišljanja postoje uobičajene poteškoće s kojima se poslovne organizacije suočavaju.

Sustavi mjerenja poslovne učinkovitosti u integraciji s drugim upravljačkim modelima mogu doprinijeti trajnom rješavanju problema u organizaciji i naglasiti pozitivne učinke implementacije mjerenja učinkovitosti na konkurentnost, dugoročnu održivost i veću učinkovitost poduzeća.

REDOVNA KOTIZACIJA: 4.590,00 kn + PDV

Broj mjesta je ograničen.

Opći uvjeti:

Kotizacija se uplaćuje najkasnije 10 radnih dana prije početka programa. Sudjelovanje je moguće otkazati pisanim putem (e-mail ili faks porukom) najkasnije 10 radnih dana prije početka programa. Sudionici koji su odustali nakon tog roka ili ne prisustvuju programu, nemaju pravo na povrat kotizacije i dužni su platiti punu naknadu. Ako prijavljeni sudionik ne može sudjelovati na programu, može poslati drugog zamjenskog sudionika. Forum Poslovni Mediji d.o.o. zadržavaju pravo otkazivanja – u ovom slučaju, naknada se vraća u cijelosti. Podatke koje ste naveli obrađujemo za izvršavanje Vaše narudžbe. Podaci se mogu upotrijebiti u našim promotivnim aktivnostima te prosljediti našim suradnicima sukladno mjerodavnom pravu. Po Vašem zahtjevu, podatke možemo izmijeniti ili izbrisati te možete prigovoriti obradi osobnih podataka u svrhu izravnog marketinga. Za više informacija posjetite našu web stranicu https://fpm.hr/pravila-privatnosti/ ili nam se obratite na info@fpm.hr ili na 01/7987-765. Potpisivanjem obrasca za prijavu, prihvaćate ove odredbe i opće uvjete.

SADRŽAJ:

Modul 1 – RADIONICA

 • Što su segmenti tržišta
 • Što su segmenti poduzeća
 • Kako se provodi pravilna segmentacija poduzeća
 • Koja se mjerila koriste u mjerenju poslovne učinkovitosti segmenata
 • Organizacija s centrima odgovornosti kao preduvjet delegiranja odgovornosti na niže razine
 • Kako se mjere centri odgovornosti u kratkim mjesečnim intervalima
 • Metode upravljačkog računovodstva u kreiranju menadžerskih izvještaja
 • Volume-based costing vs. (Time-Driven) Activity-Based Costing – prednosti i nedostaci metoda
 • Holistička metoda rješava probleme rasporeda općih troškova
 • Izvještaji o poslovnoj učinkovitosti segmenata proizvodnje, prodaje i nabave
 • Svrha izvještaja o poslovnoj učinkovitosti segmenata
 • Kakve promjene nastaju u poduzeću kada se uvedu mjerenja poslovne učinkovitosti

Modul 2 – RADIONICA

 • Kako integrirati Balanced Scorecard strateški model sa sustavom mjerenja poslovne učinkovitosti
 • Kako nastaje potpuna promjena o načinu promišljanja o poslovanju poduzeća kada se implementira sustav mjerenja učinkovitosti
 • Preduvjeti intrapoduzentičkoj kulturi u kojoj menadžeri trebaju postati interni poduzetnici
 • Kako ključnim zaposlenicima pomoći da u novoj organizaciji preuzmu nove odgovornosti i nove uloge
 • Mogu li sve operacije u poduzeću biti povezane sa poslovnom strategijom i mjerene
 • Kako upravljati organizacijom na način da su svi njezini segmenti na tragu poslovne strategije
 • Kako uvesti sustav nagrađivanja zaposlenika temeljem teorije pravednosti sa svrhom da zaposlenici primaju plaću koliko su doprinijeli rezultatu
 • Kako prepoznati prave signale da promjene idu u dobrom smjeru
 • Neprocjenjiv značaj kontrole i mjerenja poslovnih rezultata nad svim neprovjerenim pričama i manipulacijama
 • Profit segmenata i profit poduzeća kao mjerilo poslovne uspješnosti

Modul 3 – Zbirka dokumentacije za upravljanje funkcijama kontrolinga + CD

  Kratak sadržaj:

 • Smjernice za izradu strategije i poslovnog plana
 • Postavljanje dugoročnih i kratkoročnih ciljeva
 • Kontrolor kao podrška menadžmentu
 • Metodologija SMART ciljeva
 • Strateško planiranje i poslovni plan
 • Utvrđivanje pravila za pripremu i obradu podataka
 • Komunikacija i koordinacija pri izradi poslovnog plana
 • Optimizacija profita i novčanog toka na nivou kompanije
 • Financijski i operativni izvještaji
 • Kontroling alati
 • Osnovne metode za financijsku analizu
 • Horizontalna analiza (comparative financial statement analysis)
 • Vertikalna analiza (common size statement analysis)

Program traje dva dana (od 09:00 do 15:00)

Prijava sudionika traje od 8.30 do 9.00 sati, nakon čega započinje prvi blok predavanja.
Na ulazu u hotel će vas dočekati smjerokazi do dvorane, a u dvorani ćete dobiti potreban radni materijal.

Program:
8.30 – 9.00 Prijem sudionika
9.00 – 10.30 Predavanje – blok 1
10.30 -11.00 Pauza za kavu
11.00 – 12.15 Predavanje – blok 2
12.15 – 13.15 Ručak u hotelu
13.15 – 15.00 Predavanje – blok 3

Predavač Grebenar

 

dr. sc. Vladimir Grebenar, pred., PMP, OIP, diplomirao je marketing menadžment i završio postdiplomski sveučilišni studij iz poduzetništva na ekonomskom fakultetu u Osijeku. Doktorirao je na Međunarodnom međusveučilišnom Interdisciplinarnom studiju Poduzetništvo i inovativnost pri Međunarodnom centru za poduzetničke studije (ICES). Predavač je predmeta iz područja marketinga, poduzetništva, računovodstva, menadžmenta i drugih predmeta na visokoj poslovnoj školi Zrinski iz Zagreba. Predavač je na programima stručnog usavršavanja iz projektnog menadžmenta, računovodstva i kontrolinga u ustanovi Experta iz Zagreba. Objavio je preko 20 radova u zbornicima sa znanstvenih konferencija i simpozija. Stručno se usavršavao iz područja strateškog upravljanja, računovodstva, projektnog menadžmenta, operativnog menadžmenta i investicijskog projektiranja. Ovlašteni je investicijski projektant (OIP) i tajnik Hrvatskog društva investicijskih projektanata. Autor je holističke metode upravljanja troškovima i modela preciznog izračunavanja poslovne učinkovitosti po segmentima poduzeća u kratkim intervalima. Izvršni je direktor u poduzeću Vinkoprom d.o.o. iz Vinkovaca. Specijalist je za dizajniranje poslovnih organizacija prema teorijama centara odgovornosti i integriranje organizacije u Balanced Scorecard strateški model upravljanja. Posjeduje iskustvo u integraciji različitih upravljačkih modela u poslovni sustav poduzeća i iskustvo u upravljanju organizacijskim promjenama u poduzeću.