Datum stupanja na snagu: 15.05.2018.

1. Voditelj obrade

FORUM POSLOVNI MEDIJI d.o.o., Mihovljanska 25, Zagreb (“Forum“, “mi” ili “nas“), kao član međunarodne grupacije FORUM MEDIA GROUP, poštuje Vašu privatnost te u tom smislu djeluje kao voditelj obrade (“Voditelj obrade“) za prikupljanja i obrade osobnih podataka koji su navedeni u ovim pravilima privatnosti (“Pravila privatnosti“).

2. Vrste osobnih podataka koji se obrađuju

Forum radi obavljanja svojih djelatnosti edukacije, izdavaštva, organizacije događanja te poslovnog savjetovanja obrađuje osobne podatke svojih klijenata te zaposlenika klijenata, kao što su ime, prezime, osobni identifikacijski broj (OIB), adresa, telefon, fax, e-mail adresa, IBAN, on-line identifikator, zanimanje ili funkcija, kupljeni sadržaji korisnika, fotografije, kvalifikacije kandidata za posao te dosadašnje radno iskustvo kandidata za posao (“Osobni podaci“).

2.1 Stranica

Određeni dijelovi naše web stranice (“Stranica“) mogu Vam omogućiti da se prijavite ili registrirate kao korisnik Stranice upisivanjem svog korisničkog imena/ID ili e-mail adrese i lozinke (https://fpm.hr/my-account/) te kada nam pošaljete narudžbenicu, izvršite prijavu na događanje, pošaljete komentare ili postavite pitanja, zatražite informacije, sudjelujete u promociji ili se prijavite da želite primati naše novosti, u kojim slučajevima obrađujemo Osobne podatke.

2.2 Kolačići

Na Stranici koristimo Google Analytics, djelatnost web-analize Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States („Google“) koja koristi tzv. kolačiće, tj. malene datoteke koje se spremaju na Vašem računalu. Prikupljamo log informacije te informacije koliko posjetitelja je bilo na određenim dijelovima Stranice. Google analizira korištenje Stranice. Informacije koje Google prikupi u vezi s Vašim korištenjem Stranice (npr. polazni URL, kod nas posjećene stranice, web-pretraživač koji ste koristili, Vaše postavke jezika, računalni sustav koji ste koristili ili razlučivost prikaza) se prenose na server Google-a u SAD, tamo se pohranjuju, analiziraju, a nama se stavlja na raspolaganje rezultat u anonimnom obliku. Podaci o Vašem korištenju pritom nisu povezani s Vašom punom IP-adresom. Na ovoj smo Internet stranici aktivirali od Google-a ponuđenu funkciju IP-anonimizacije, tako da se zadnjih 8 brojaka (tip Ipv4) odnosno zadnjih 80 bitova (tip Ipv6) Vaše IP-adrese briše. Google je certificiran u vezi s EU-US Privacy Shield tako da se na obradu podataka od strane Google-a u SAD-u primjenjuje odgovarajuća razina zaštite osobnih podataka. Vašu privolu za web-analizu možete povući u svako doba time što ćete preuzeti i instalirati Googleov Browser-Plugin. Za daljnje informacije o Google Analytics molimo pogledajte Uvjete korištenja Google Analytics, u Osnove sigurnosti i zaštite podataka od Google Analytics kao i Googleovu Izjavu o zaštiti podataka.

2.3 Otvorene molbe za posao

Forum prikuplja otvorene molbe kandidata koji žele raditi kod nas. Osobnim podacima iz otvorenih molbi za posao imaju pristup samo ovlaštene osobe iz Foruma te se podaci čuvaju 2 godine od dana zaprimanja otvorene molbe.

2.4 Natječaji za posao

Forum obrađuje Osobne podatke kandidata koji se javljaju na naš natječaj za posao te ih čuva do konačnog završetka natječaja za posao. Nakon završenog natječaja za posao Forum čuva Osobne podatke odabranih kandidata s kojima sklapa ugovor o radu i podatke kandidata koji su dali privolu da ostanu u bazama podataka Foruma 2 godine nakon prijave na natječaj. Osobnim podacima kandidata za posao imaju pristup samo ovlaštene osobe iz Foruma.

2.5 Društvene mreže

Forum prikuplja podatke o svojim kontaktima na društvenim mrežama (Facebook i LinkedIn), putem kojih šalje promocije na određene ciljne skupine (anonimni podaci koji obuhvaćaju spol, dob i sl.)

Forum neće prikupljati Osobne podatke, ako nam ih ne dajete dobrovoljno i neće zahtijevati više informacija nego što je potrebno za funkcionalnosti Stranice ili obavljanje djelatnosti Foruma. Ako nam ne želite dati Osobne podatke, i dalje možete pristupiti Stranici, ali nećete moći sudjelovati u komunikaciji sa nama ili naručiti proizvod. Forum omogućuje u svakom e-mailu besplatno i jednostavno odjavljivanje s mailing liste Foruma klikom na link u e-mailu.

3. Svrhe, pravni temelj obrade i moguće posljedice nedavanja Osobnih podataka

Kada dajete vaše Osobne podatke, ograničit ćemo korištenje Osobnih podataka za svrhu za koju su prikupljeni u skladu s uvjetima ovih Pravila privatnosti. Korištenje Vaših Osobnih podataka uključuje:

 1. Poduzimanje koraka na Vaš zahtjev prije sklapanja ugovora (npr. odgovarati na pitanja i komentare; ispuniti zahtjeve, izvršiti prijavu/narudžbu na Vaš zahtjev, komunicirati o aktivnostima na Stranici, razmatranje prijave za posao ili otvorene molbe za posao);
 2. Izvršiti ugovor kojem ste Vi ugovorna strana (npr. pružiti vam pristup određenim područjima i značajkama na Stranici; ispuniti Vašu narudžbu u vezi s kupovinom ili komercijalnim uslugama koje se nude na Stranici, pružiti usluge kupcima);
 3. Istraživanje sumnje na prijevaru, uznemiravanje, fizičke prijetnje ili druga kršenja bilo kojeg zakona, pravila ili propisa, pravila Stranice ili prava trećih strana; ili istraživanje bilo kakvog sumnjivog ponašanja koje smatramo neprikladnim;
 4. Pridržavanje zakonskih obveza kojima Forum podliježe (npr. za otkrivanja koja su propisana zakonom, propisom ili sudskim nalogom);
 5. Za potrebe ili u vezi s pravnim postupcima, uspostavu, obranu ili ostvarivanje zakonskih prava;
 6. Slanje oglasa ili izravnih prodajnih materijala, provođenje istraživanje tržišta, provođenje analitike podataka ili isporuku komercijalnih komunikacija putem elektroničkih alata (telefon, fax, e-mail, adresa, društvena mreža), u skladu s odgovarajućim zakonskim osnovama. Forum prikuplja statističke podatke vezano za otvaranje e-mailova i klikove na URL kako bi se nadziralo i poboljšalo slanje e-mailova te Forum omogućuje u svakom e-mailu besplatno i jednostavno odjavljivanje s mailing liste Foruma klikom na link u e-mailu.
 7. Forum analizira pohađane edukacije svojih klijenta kako bi im ponudio odgovarajući sadržaj te ih sukladno mjerodavnom pravu o elektroničkim komunikacijama obavijestio o sličnim proizvodima i uslugama Foruma.

Davanje Osobnih podataka za gore navedene svrhe je dobrovoljno, ali bilo kakvo odbijanje davanja takvih podataka može onemogućiti Forumu da sklopi ugovor s Vama, da odgovori na Vaše zahtjeve, da izvrši Vaše narudžbe i da se pridržava pravnih obveza kojima Forum podliježe.

Dostavljanje Osobnih podataka za svrhe opisane u točki F je također dobrovoljno; nedavanje takvih Osobnih podataka ili prigovor obradi Osobnih podataka, može spriječiti Forum da šalje oglasne ili izravne prodajne materijale ili da provodi istraživanje tržišta, analitiku podataka ili isporučuje komercijalne komunikacije. No, i dalje Vas možemo kontaktirati u administrativne svrhe, kao što je potvrda narudžbe.

4. Primatelji

Vaši Osobni podaci mogu biti otkriveni, u skladu s gore navedenim svrhama:

 • Subjektima potrebnima za izvršavanje narudžbe, za isporuku paketa, slanje pošte i e-pošte, analiziranje podataka, obradu plaćanja i pružanje korisničkih usluga, predavačima na našim seminarima, radionicama i ostalim događanjima (https://fpm.hr/autori/), koji obrađuju Osobne podatke sukladno uputama Foruma kao izvršitelji obrade. Forum šalje e-mailove s dvije domene forum-akademija.hr i fpm.hr te angažira Inxmail i po potrebi druge izvršitelje obrade za slanje e-mailova.
 • Osobama ovlaštenima od Foruma za obradu Osobnih podataka, koje su podvrgnute odgovarajućoj obvezi povjerljivosti (zaposlenici Foruma).
 • Izvršiteljima obrade Foruma koji pružaju ili održavaju informatička rješenja koje Forum koristi.
 • Službama za provođenje zakona i tijelima javne vlasti kada to zahtijeva mjerodavno pravo ili u dobroj vjeri (npr. da se pridržavaju odredbi zakona; da zaštite i brane prava ili imovinu Foruma i ove Stranice, ili, da u hitnim okolnostima djeluju radi zaštite osobne sigurnosti korisnika usluga Foruma, Stranice ili javnosti).

5. Prijenos Osobnih podataka u druge zemlje

Forum ne prenosi podatke izvan EU. Osobni podaci se prenose u Saveznu Republiku Njemačku, gdje se nalaze serveri i informacijski sustavi izvršitelja obrade i pod-izvršitelja Foruma.

6. Zadržavanje

Forum će obrađivati Vaše Osobne podatke samo za vrijeme potrebno za postizanje svrha opisanih pod  3. Forum će zadržati Vaše Osobne podatke za vrijeme potrebno ili dopušteno u skladu s važećim zakonima o zaštiti osobnih podataka. Nakon završetka ugovornog odnosa Forum čuva Osobne podatke svojih klijenata 11 godina, a u slučaju privole i legitimnog interesa, kao pravne osnove za obrade osobnih podataka, Forum čuva osobne podatke do trenutka povlačenje privole ili prigovora na legitimni interes obrade. Osobni podaci osoba koje šalju otvorene molbe za posao te osoba koje su dale privole da ih kontaktiramo u svrhu zapošljavanju u Forumu čuvamo 2 godine. Forum zadržava pravo čuvanja Osobnih podataka radi izvršavanja pravnih obaveza te radi dokazivanja činjenica u sporu.

7. Vaša prava

Forum Vas obavještava da, u opsegu koji dopušta mjerodavno pravo, imate pravo zatražiti od Foruma pristup i ispravljanje ili brisanje Osobnih podataka, ograničenja obrade Vaših Osobnih podataka, prenosivost Osobnih podataka, prigovoriti obradi Osobnih podataka, te podnijeti prigovor nadležnom nadzornom tijelu (u Republici Hrvatskoj Agenciji za zaštitu osobnih podataka). Također, u svakom trenutku imate pravo prigovoriti obradi Vaših Osobnih podataka u marketinške svrhe te imate pravo znati primatelje ili kategorije primatelja kojima su vaši Osobni podaci bili ili će biti otkriveni, posebno primateljima u drugim zemljama.

8. Poveznice na druge stranice

Stranica može sadržavati poveznice na druge web stranice koje nisu u vlasništvu, upravljane ili održavane od strane Foruma. Kada napustite Stranicu, trebate pročitati pravila privatnosti svake web stranice koju posjećujete. Unatoč svim poveznicama koje bi mogle postojati na Stranici, osim ako nije drugačije navedeno, ne kontroliramo, ne preporučujemo i ne podržavamo te nismo povezani s tim web stranicama ili njihovim sadržajem, proizvodima, uslugama ili pravilima privatnosti. Preuzimanje materijala s određenih web stranica može rezultirati povredom prava intelektualnog vlasništva ili uvođenje virusa u Vaš računalni sustav.

9. Sigurnosne prakse

Sigurnost Vaših Osobnih podataka iznimno nam je važna. Postavili smo odgovarajuće fizičke, elektroničke i upravljačke organizacije i tehničke mjere kako bismo zaštitili podatke koje prikupljamo. Međutim, zbog inherentne otvorene prirode interneta i mogućih sigurnosnih incidenata, ne možemo jamčiti da će naša međusobna komunikacija, informacije pohranjene na Stranici ili na našim poslužiteljima biti potpuno sigurne od neovlaštenog pristupa trećih strana. U najvećoj mjeri koju dozvoljava mjerodavno pravo, odričemo se svake odgovornosti i odgovornosti za bilo kakvu štetu koju biste mogli pretrpjeti zbog bilo kakvog gubitka, neovlaštenog pristupa, zloupotrebe ili izmjene bilo kakvih informacija koje pružite na obradu Forumu.

10. Mjerodavno pravo i prijenos imovine

Za sva pitanja koja se odnose na Stranicu i/ili ova Pravila privatnosti mjerodavno je pravo Republike Hrvatske. Tijekom svog poslovanja možemo prodati ili kupiti imovinu. Ako drugi entitet stekne Forum ili svu ili gotovo svu našu imovinu, Osobni podaci koje smo prikupili o korisnicima Stranice mogu se prenijeti na takvu osobu. Također, ako protiv nas bude pokrenut bilo kakav postupak stečaja ili reorganizacije, takvi se podaci mogu smatrati našom imovinom i mogu se prodati ili prenijeti trećim stranama.

11. Salvatorna klauzula

Ako bilo koja odredba ovih Pravila privatnosti bude smatrana ili proglašena nevažećom, nezakonitom ili neprovedivom takva se odredba ne primjenjuje u onoj mjeri u kojoj je nevažeća ili neprovediva, a ostale odredbe se nastavljaju primjenjivati s punim pravnim učinkom.

12. Promjene i ažuriranja naših Pravila privatnosti

Forum pridržava pravo izmjene ili ažuriranja ovih Pravila privatnosti u bilo kojem trenutku i bez prethodne najave. Molimo Vas da s vremena na vrijeme provjerite sve izmjene ili ažuriranja naših Pravila privatnosti na Stranici gdje će biti naznačen ažurirani datum stupanja na snagu na prvoj stranici Pravila privatnosti.

13. Kontakt informacije

Ako imate bilo kakvih pitanja u vezi s Pravilima privatnosti, možete nas kontaktirati putem našeg online obrasca koji je dostupan na https://fpm.hr/kontakt/, na broj telefona 01/798 77 65 ili na info@fpm.hr.