13. lipnja 2019.

Ozljede na radu česta su pojava u svim oblicima i sektorima djelatnosti. Svaki poslodavac ima obvezu da nakon isključenja izvora ozljede, pružanja prve pomoći ozlijeđenoj osobi te pozivanja hitne medicinske pomoći ili zbrinjavanja ozlijeđene osobe u stacionarnu zdravstvenu ustanovu ili dnevnu bolnicu, bez odgađanja obavijesti mjesno nadležni ured tijela nadležnog za inspekcijski nadzor na broj telefona objavljen na službenim stranicama toga tijela ili na jedinstveni telefonski broj za hitne službe 112. Poslodavac je obvezan obavijestiti tijelo nadležno za inspekcijski nadzor o ozljedi nastaloj u prostoriji ili na prostoru u kojem poslodavac obavlja rad zbog koje je radniku ili osobi na radu pružena hitna medicinska pomoć i zbog koje je ozlijeđena osoba zadržana na liječenju u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi ili dnevnoj bolnici.

U slučaju propusta kod postupanja u slučaju ozljede na radu, poslodavac snosi svu odgovornost. Kako se to ne bi dogodilo i vama, savjetujemo vam da se prijavite na seminar Ozljede na radu i bolesti vezane uz rad.

 • Ozljeda na radu
 • Slučajevi kada nije riječ o ozljedi na radu
 • Postupak utvrđivanja ozljede na radu i podnošenje prijave
 • Potrebna dokumentacija za prijavu ozljede na radu
 • Što u slučaju kada je ozljeda posljedica prometne nesreće
 • Obaveze poslodavca kod prijave ozljeda
 • Odgovornost poslodavca za provođenje zaštite na radu
 • Stručni poslovi zaštite na radu
 • Prevencija ozljede na radu
 • Specifična zdravstvena zaštita radnika i medicina rada
 • Pružanje prve pomoći

 

Seminar ozljede na radu

Radi velikog interesa planiramo ponoviti seminar te vas ovim putem molimo da se predbilježite na vrijeme kako bi vas pravovremeno mogli obavijestiti o svim potrebnim detaljima.

Pohađanjem seminara znat ćete pravilno utvrditi i prijaviti ozljedu na radu u skladu sa zakonskim propisima, dobiti sve odgovore u slučaju smrtnog ishoda, znati vaše obaveze prema inspekciji rada, znati kako voditi evidenciju o ozljedama te saznati na koje se sve načine mogu spriječiti ozljede na radu. Osim toga, na seminaru ćete dobiti sva saznanja o utvrđivanju postupaka pri zdravstvenom nadzoru djelatnika, smanjiti broj ozljeda na radu, a samim time i povećati financijsku učinkovitost vaše tvrtke.

Ozljeda na radu

Ozljeda na radu je svaka ozljeda povezana s obavljanjem poslovne djelatnosti koja je izazvana neposrednim i kratkotrajnim mehaničkim, kemijskim ili fizikalnim djelovanjem, a prouzročena je iznenadnim opterećenjem tijela, naglim promjenama položaja tijela ili ostalim promjenama fiziološkog stanja organizma. Osim toga, da bi se nešto tvrdilo kao ozljeda na radu, radnik mora biti osiguran u obaveznom zdravstvenom osiguranju.

Ozljedom na radu smatra se i ona ozljeda koju je osiguranik zadobio na redovitom putu od mjesta prebivališta do mjesta posla i obrnuto.

Slučajevi kada nije riječ o ozljedi na radu

U slučaju nesavjesnog, skrivljenog ili neodgovornog ponašanja tijekom obavljanja poslovnih aktivnosti ili na putu od kuće do mjesta rada i obrnuto, obavljanja poslovnih aktivnosti pod utjecajem opijata ili alkohola, namjernog nanošenja tjelesnih ozljeda i sl., tada nije riječ o ozljedi na radu. Isto tako, sve aktivnosti koje nemaju nikakvu vezu s obavljanjem poslovnih zadataka, kao i one koje su prakticirane izvan radnog vremena ne mogu rezultirati „ozljedom na radu“.

Postupak utvrđivanja ozljede na radu i podnošenje prijave

Jedna od tema seminara je i postupak utvrđivanja ozljede na radu koji se pokreće podnošenjem tiskanice „Prijava o ozljedi na radu“. Ista se podnosi regionalnom uredu, odnosno područnoj službi HZZO prema mjestu prebivališta, odnosno boravišta osigurane osobe, a može i regionalnom uredu Zavoda odnosno područnoj službi Zavoda na području sjedišta poslodavca. Prijavu podnosi poslodavac. Ako poslodavac ne podnese prijavu o ozljedu, istu je dužan podnijeti liječnik opće medicine prema zahtjevu unesrećene osobe. Osigurana osoba također može sama podnijeti zahtjev za priznavanje ozljede na radu.

Pogledajte sve aktualne edukacije OVDJE

Potrebna dokumentacija za prijavu ozljede na radu

Prijava o ozljedi na radu podnosi se na tiskanicama »Prijava o ozljedi na radu« (OR Obrazac).

Prijava o ozljedi na radu sadrži:

 • Podatke o obvezniku prijave
 • Podatke o ozlijeđenoj osobi
 • Podatke o ozljedi na radu
 • Podatke o neposrednom rukovoditelju
 • Podatke o očevidcu

Osim toga, ista treba sadržavati i:

 • Presliku medicinske dokumentacije vezane za nastalu ozljedu
 • Pisanu izjavu osiguranika o okolnostima nastanka ozljede
 • Pisanu izjavu očevidca
 • Pisanu izjavu poslodavca
 • Presliku zapisnika o inspekcijskom nadzoru
 • Preslika zapisnika o ispitivanju prisutnosti nedopuštenih tvari ili lijekova

 

Što u slučaju kada je ozljeda posljedica prometne nesreće

Postupak prijave ozljede je identičan kao i ranije navedeni, samo što je potrebna dodatna dokumentacija kao što je:

 • Preslika zapisnika o očevidu PU/MUP-a RH
 • Preslika evidencije o radnom vremenu na dan ozljede
 • Preslika putnog naloga ako je ozljeda zadobivena na službenom putovanju

 

Obaveze poslodavca kod prijave ozljeda

Poslodavac je obavezan podnijeti prijavu ozljede na radu u roku od 8 dana. Poslodavac mora isplatiti doznaku HZZOZZR-a po izračunu HZZO-a i poslati je na refundaciju HZZOZZR-u, nakon čega će isti ured povezati i uskladiti iznos naknade bolovanja.

Odgovornost poslodavca za provođenje zaštite na radu

Poslodavac je obavezan organizirati i provoditi zaštitu na radu u svim radnim postupcima i to prema općem propisu o radu. U slučaju da poslodavac prenese ovlasti za provođenje zaštite na radu na drugu osobu, nije oslobođen nikakve odgovornosti.

Specifična zdravstvena zaštita radnika i medicina rada

Specifična zdravstvena zaštita radnika odnosi se na preventivne poslove vezane za stvaranje i održavanje sigurne i zdrave radne okoline, a ista se propisuje radi očuvanja duševnog i tjelesnog razvitka.

Glavne zadaće medicine rada jesu:

 • Provođenje liječničkih pregleda s ciljem utvrđivanja radne sposobnosti
 • Pregledi prije zaposlenja na radna mjesta na kojima postoje posebni uvjeti rada
 • Periodični liječnički pregledi djelatnika
 • Utvrđivanje i procjenjivanje rizika od štetnosti za zdravlje
 • Praćenje svih čimbenika u radnoj okolini koji mogu ugroziti zdravlje zaposlenika
 • Savjetovanje poslodavca o organizaciji rada i o unaprjeđenju zaštite zdravlja, higijene rada i sigurnosti
 • Praćenje zdravstvenog stanja zaposlenika
 • Trajno unaprjeđivanje prilagođenosti rada svim zaposlenicima
 • Sudjelovanje u analizi povreda na radu.

 

Pružanje prve pomoći

Pružanje prve pomoći radnicima na radu također je utvrđeno Pravilnikom kojim se propisuju postupci s povrijeđenim ili osobama oboljelim na radu. Osim toga, Pravilnik može definirati i druge postupke poput:

 • Postupaka propisanih za pružanje prve pomoći u slučaju naglog prestanka disanja
 • Postupaka propisanih za pružanje prve pomoći u slučaju prestanka rada srca
 • Postupaka propisanih za pružanje prve pomoći u slučaju šoka
 • Postupaka propisanih za pružanje prve pomoći u slučaju gušenja
 • Postupaka propisanih za pružanje prve pomoći u slučaju nesvjestice.

 

Seminar Ozljeda na radu je sveobuhvatan i dat će vam sve potrebne informacije koje poslodavac mora znati kako bi osigurao sigurne uvjete za rad svojih zaposlenika te kako bi znao postupati u slučaju nezgoda i ozljeda na radu.