10. lipnja 2019.

Zakon o radu uređuje radne odnose u Republici Hrvatskoj ako to nije određeno drugim zakonom ili međunarodnim ugovorom koji je potvrđen i u skladu je s Ustavom RH. Zakon o radu definira sljedeće:

 • Rodnu jednakost
 • Pojam radnika i poslodavca
 • Pojam radnog vremena
 • Evidencije o radnicima zaposlenim kod poslodavca
 • Elektronički zapis podataka o radniku
 • Individualni radni odnosi
 • Temeljne obveze i prava iz radnog odnosa
 • Dužnost poštivanja propisa u vezi s radnim odnosom
 • Obveze poslodavca u zaštiti života, zdravlja i ćudoređa radnika
 • Zaštita radnika koji su privremeno ili trajno nesposobni za rad
 • Plaća i naknada plaće
 • Prestanak ugovora o radu

 

Najviše pažnje svi nekako pridajemo prestanku ugovora o radu i obavezama koje donosi. Do prestanka ugovora o radu može doći iz brojnih razloga kao što su:

 • Smrt radnika
 • Smrt poslodavca
 • Brisanjem poslodavca iz registra
 • Istek vremena na koje je sklopljen ugovor o radu na određeno vrijeme
 • Starosna dob radnika ili godine mirovinskog staža
 • Sporazum između radnika i poslodavca
 • Pravomoćno rješenje o priznanju prava na invalidsku mirovinu
 • Otkaz (od strane radnika ili poslodavca)
 • Odluka nadležnog suda

 

Redoviti otkaz ugovora o radu od strane radnika

U slučaju da poslodavac ima opravdani razlog može otkazati ugovor o radu uz propisani ili ugovoreni otkazni rok. Radnik također može otkazati ugovor o radu uz propisani ili ugovoreni otkazni rok. No, ostaju njegove dužnosti i obaveze tijekom trajanja otkaznog roka. U slučaju da radnik daje otkaz, otkazni rok ne može trajati duže od mjesec dana ako radnik ima važan i opravdani razlog. Otkaz ugovora o radu od strane radnika poslodavcu se mora dostaviti pisanim putem.

Izvanredni otkaz ugovora o radu od strane radnika

Do izvanrednog otkaza ugovora o radu od strane poslodavca može doći u slučaju teške povrede obaveza iz radnog odnosa ili druge važne činjenice. U slučaju izvanrednog otkaza ugovora o radu od strane radnika, radnik ima opravdani razlog za otkaz ugovora o radu sklopljenog na određeno ili neodređeno vrijeme. U sklopu toga, radnik nema obavezu poštivanja propisanog ili ugovorenog otkaznog roka ako zbog teške povrede obaveza ugovorenih u radnom odnosu nije moguć nastavak radnog odnosa. Ugovor o radu se izvanredno može otkazati u roku od 15 dana od dana saznanja za činjenicu na kojoj se temelji izvanredni otkaz. Osim toga, stranka ugovora o radu koja posegne za izvanrednim otkazom ugovora ima pravo od druge stranke koja je kriva za otkaz tražiti naknadu štete.

Prava radnika koji daje otkaz

Za vrijeme otkaznog roka u slučaju redovnog otkaza radnik ima pravo uz naknadu plaće biti odsutan s posla 4 sata tjedno radi traženja novog posla. Osim toga, ako nije iskorišten razmjerni dio godišnjeg odmora sa zadnjim danom otkaznog roka, u tom je slučaju poslodavac dužan isplatiti naknadu na neiskorištene dane godišnjeg odmora.

Ako je riječ o izvanrednom otkazu radnika, kao što smo ranije naveli ne postoji otkazni rok. Sukladno s time, radnik ne može biti odsutan s posla 4 sata tjedno radni traženja novog posla.

Otkazni rok

Otkazni rok započinje na dan kada je radniku dostavljen otkaz ugovora o radu. Isti ne teče tijekom trudnoće, korištenja rodiljnog ili bilo kojeg drugog dopusta, kao ni za vremena privremene nesposobnosti za rad.

Ako je riječ o redovitom otkazu, otkazni rok traje najmanje dva tjedna u slučaju da je radnik kod istog poslodavca u radnom odnosu proveo neprekidno manje od jedne godine. Otkazni rok može trajati mjesec dana ako je radnik u radnom odnosu proveo kod poslodavca neprekidno jednu godinu. Ako je radnik kod poslodavca u radnom odnosu proveo neprekidno dvije godine, otkazni rok je mjesec dana i dva tjedna. Otkazni rok od dva mjeseca je u slučaju kada je radnik u radnom odnosu neprekidno proveo 5 godina kod istog poslodavca. Ako je radni odnos s istim poslodavcem trajao neprekidno 12 godina, u tom je slučaju otkazni rok tri mjeseca.

Vraćanje radnika na posao u slučaju nedopuštenog otkaza

Ako je sud utvrdio nedopušteni otkaz poslodavca te da nije prestao radni odnos, naložit će vraćanje radnika na radno mjesto.

Kada govorimo o sudskom raskidu ugovora o radu, ako sud utvrdi nedopušteni otkaz poslodavca, a radnik ne želi prihvatiti nastavak radnog odnosa, na njegov zahtjev sud određuje dan prestanka radnog odnosa i donosi presudu o naknadi štete koja može iznositi najmanje tri, a najviše osam propisanih ili ugovorenih mjesečnih plaća istog radnika. Sve to naravno ovisi o trajanju radnog odnosa, starosti i obavezama uzdržavanja koje terete radnika.

Otpremnina

Ako poslodavac otkazuje posao radniku nakon dvije godine neprekidnog rada, radnik ima pravo na otpremninu. Iznos otpremnine određuje se uzimajući u obzir dužinu prethodnog neprekidnog trajanja radnog odnosa s istim poslodavcem. Ako poslodavac otkazuje ugovor o radu zbog razloga koji su uvjetovani ponašanjem radnika, radnik nema pravo na otpremninu.