Google zaprimio 2,4 miliona zahtjeva “Prava na zaborav”

//Google zaprimio 2,4 miliona zahtjeva “Prava na zaborav”

Google zaprimio 2,4 miliona zahtjeva “Prava na zaborav”

Google je do sada zaprimio 2,4 miliona zahtjeva prema “pravu na zaborav”.

Od 24.05 ove godine kada stupi na snagu GDPR, odnosno, opča uredba o zaštiti podataka, za očekivati je, da će se taj broj mnogostruko poveća. Kolike troškove će takvi zahtjevi proizvesti i koliko će to opteretiti Google, to će se tek ustvrdtiti. Koliko god bi mogli biti, iznos tih troškova je zanemariv prema kaznama koje predviđa GDPR, a koje mogu biti i do 4% godišnjeg prihoda.

By |2018-03-09T09:05:15+00:00ožujak 8th, 2018|Ostalo|0 Comments