EU fondovi su svojevrsni instrumenti kojima se financijski podupiru programi koji promiču ciljeve i politiku Europske unije. Svima je poznato da se EU fondovima financira široka paleta programa i projekata iz raznih područja:

 • područja regionalnog i urbanog razvoja
 • poljoprivreda i ruralni turizam
 • pomorska i ribarska politika
 • istraživanje i inovacije
 • zapošljavanje i socijalna uključenost
 • humanitarna pomoć.

Upravljanje sredstvima osigurano je prema strogim pravilima s ciljem čvrstog nadzora nad njihovim korištenjem, odnosno trošenjem financijskih sredstava na transparentan i odgovoran način. Čak 76% proračuna EU-a upravlja se u partnerstvu s regionalnim i nacionalnim tijelima pomoću nekoliko velikih strukturnih i investicijskih fondova.

 • Strukturni i investicijski fondovi
  • Europski fond za regionalni razvoj
  • Europski socijalni fond
  • Kohezijski fond
  • Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj
  • Europski fond za pomorstvo i ribarstvo
 • Tko se može prijaviti za navedene fondove s ciljem financiranje projekata?
 • Bespovratna sredstva za financiranje projekata
 • Vrijeme trajanja procesa odobravanja i provedbe projekta
 • Seminar EU fondovi za poduzetnike

 

Strukturni i investicijski fondovi

Na podržavanju gospodarskog razvoja širom država članica EU djeluje 5 glavnih fondova koji su usklađeni s ciljevima strategije Europa 2020:

 • Europski fond za regionalni razvoj
 • Europski socijalni fond
 • Kohezijski fond
 • Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj
 • Europski fond za pomorstvo i ribarstvo.

 

Pogledajte sve aktualne edukacije OVDJE

 

Europski fond za regionalni razvoj

Cilj Europskog fonda za regionalni razvoj je ojačati gospodarsku i socijalnu koheziju u EU ispravljanjem neravnoteže između pojedinih njezinih regija.

Sredstva Europskog fonda za regionalni razvoj usmjeravaju se ka sljedećim prioritetima:

 • inovacijama i istraživanjima
 • digitalnim programima
 • podrškama za male i srednje poduzetnike
 • ekonomijama s niskim emisijama ugljika.

Visina sredstava ovisi o kategoriji pojedine regije. Ako je riječ o razvijenim regijama, onda se barem 80% sredstava mora usmjeriti na minimalno 2 ranije navedena prioriteta. Ako je riječ o tranzicijskim regijama, riječ je o 60% sredstava, dok 50% sredstava vrijedi za manje razvijene regije.

Europski fond za regionalni razvoj veliku pažnju posvećuje i smanjenju gospodarskih, socijalnih i ekoloških problema u urbanih područjima.

 

Europski socijalni fond

Cilj Europskog socijalnog fonda je poboljšati mogućnosti zaposlenja i obrazovanja pojedinaca širom EU. Osim toga, veliki naglasak stavlja se na poboljšavanju položaja najugroženijih ljudi kojima prijeti siromaštvo.

Četiri su tematska cilja kohezijske politike:

 1. poticanje zapošljavanja i podržavanje mobilnosti rada
 2. promicanje socijalne uključenosti te borba protiv siromaštva
 3. ulaganje u obrazovanje i cjeloživotno učenje
 4. jačanje institucijskih kapaciteta te poboljšanje učinkovitosti javne uprave.

 

Kohezijski fond

Ovakva vrsta fonda namijenjena je državama članicama čija je vrijednost bruto nacionalnog proizvoda po stanovniku manja od 90% prosjeka EU. Cilj kohezijskih fondova je smanjiti socijalne i gospodarske razlike te promicati održivi gospodarski razvoj.

Kohezijski fond dodjeljuje financijska sredstva sljedećim kategorijama aktivnost:

 • transeuropske prijevozne mreže
 • okoliš: projekti povezani s energijom; obnovljivim izvorima energije, energetska učinkovitost i s prijevozom (razvoj željezničkog prometa, jačanje javnog prijevoza).

 

Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj

Financijska sredstva iz EU fondova ovakve vrste ostvariva su u slučajevima kada se pridonosi rješavanju barem jednog od sljedećih 6 prioriteta EU:

 1. Poticanje obrazovanja i inovativnosti u području poljoprivrede, šumarstva i ostalim ruralnim područjima.
 2. Jačanje isplativosti i konkurentnosti svih oblika poljoprivrede, promicanje inovativnih poljoprivrednih tehnologija.
 3. Promicanje organiziranja lanca opskrbe hranom, dobrobiti životinja i upravljanja rizikom u poljoprivredi.
 4. Obnova, očuvanje i poboljšanje ekosustava koji su povezani sa šumarstvom i poljoprivredom općenito.
 5. Promicanje učinkovitosti resursa te poticanje gospodarstva s niskom razinom emisija.
 6. Promicanje društvene uključenosti, suzbijanje siromaštva te gospodarskog razvoja u ruralnim područjima.

 

Europski fond za pomorstvo i ribarstvo

Cilj fonda je osigurati sredstva za ribarsku industriju i priobalnim zajednicama koje potiču gospodarsku i ekološku održivost.

 

Tko se može prijaviti za navedene fondove s ciljem financiranje projekata?

Za financiranje programa i projekata mogu se prijaviti:

 • mala poduzeća
 • nevladine organizacije i organizacije civilnog društva
 • mladi
 • istraživači
 • poljoprivrednici i ruralno poduzetništvo.

 

Mala poduzeća

Mala poduzeća mogu ostvariti financiranje u obliku bespovratnih sredstava kojima se pruža izravna potpora. Jamstva i zajmovi kao drugi oblici financiranja dostupni su putem programa kojim se upravlja na nacionalnoj razini.

Nevladine organizacije i organizacije civilnog društva

Mogu se prijaviti za financiranje projekta ako se bave nekim područjem politike EU te ako su neprofitnog karaktera.

Mladi

U slučaju mladih postoje dvije glavne vrste financiranja:

 1. obrazovanje i osposobljavanje putem programa Erasmus
 2. sufinanciranje projekata kojima se potiče građanska uključenost i volonterski rad.

 

Poljoprivrednici i ruralno poduzetništvo

Poljoprivrednici primaju financijska sredstva ovisno o zadovoljavanju uvjeta za primanje izravnih plaćanja te veličini zemljišta. Sredstva mogu dobiti i u zamjenu za korištenje ekoloških metoda uzgoja kojima se potiče i čuva bioraznolikost, kvaliteta vode i tla te se održava niska razina emisija.

 

Bespovratna sredstva za financiranje projekata

Europska unija osigurava bespovratna sredstva za provedbu projekata kojima se potiču ciljevi i politika EU putem zajmova, jamstava i vlasničkog kapitala, subvencija i nagrada.

 

Vrijeme trajanja procesa odobravanja i provedbe projekta

Prijavom projekta koji se financira iz EU fondova započinje vrijeme odobravanja i provedbe istoga koje se razlikuje ovisno o prioritetima. Za projekte veće od 50 milijuna eura potrebno je dodatno odobrenje Komisije, dok se projekti manje vrijednosti odobravaju na razini nadležnog ministarstva.

 

Seminar EU fondovi za poduzetnike

Jeste li znali da mikro i mali poduzetnici mogu dobiti do 85% bespovratnih sredstava za financiranje projekata? Iskoristite bespovratna financijska sredstva iz EU fondova i potaknite razvoj novog projekta na korist čitave zajednice i okoliša. Bespovratna sredstva osiguravaju se za različite vrste projekata, no više o svemu možete pročitati na aktualnim web stranicama.

Prijavite se na seminar pod nazivom EU fondovi za poduzetnike te realizirajte svoj projekt u najkraćem mogućem vremenu. Seminar je prikladan za mikro, male i srednje poduzetnike kao i poduzetničke potporne institucije. Na seminaru ćete naučiti nešto više o:

 • Osnovama EU fondova.
 • Projektima koji se financiraju iz EU fondova.
 • Dodatnim mogućnostima vezanim za pojedinu situaciju.

Osim toga, stručnjaci će vas upoznati s primjerima dobre prakse odnosno kako pripremiti uspješan projekt i projektnu prijavu. Govorit će se i o potrebnoj obaveznoj dokumentaciji kao i o tome na čemu se gube, a na čemu dobivaju bodovi. Tu su i „tips and tricks“ za bolji projektni prijedlog te pregledi aktualnih natječaja.