Dražen Lančić
Dražen Lančić
Dražen Lančić, dipl. iur., rođen je 1966. godine u Zagrebu. Diplomirao je na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, a 1994. godine položio je pravosudni ispit. Karijeru je započeo kao odvjetnički vježbenik u odvjetničkom uredu Diane Vranković, a nastavio u Hrvatskoj banci za obnovu i razvitak kao referent za pravne poslove, rukovoditelj Direkcije pravnih poslova i direktor Sektora podrške. Od 2006. vodi samostalnu odvjetničku prasku specijaliziranu za područja: trgovačko i radno pravo, obvezno pravo i ugovorni odnosi.

Radio je kao predavač na Suvremenom učilištu Split, Centru poslovne izvrsnosti u Zagrebu, Sveučilištu u Splitu, a trenutno predaje trgovačko i radno pravo na Poslovnom učilištu Experta u Zagrebu. Autor je niza članaka iz područja prava, predavač na brojnim radionicama te koautor knjiga: „Poduzetnička ekonomija“ i „Primijenjeno poduzetništvo“. Završio je dodatna menadžerska usavršavanja i usavršavanja iz poslovnog bankarstva, a član je raznih stručnih udruga, između ostalih i Odvjetničke komore Republike Hrvatske.

Darko Dobrić
Darko Dobrić
Darko Dobrić, dipl.ing., konzultant i trener specijaliziran za sektor automobilske industrije, započeo je s razvojem konzultantskog i trenerskog posla 2008. s namjerom da više od 20 godina znanja i iskustva u automobilskoj industriji prenese na kolege profesionalce iz automobilskog sektora. Profesionalno iskustvo stjecao je u regionalnim uredima nekih od najvećih svjetskih proizvođača vozila. IVECO je donio znanje i iskustvo prodaje u segmentu gospodarskih vozila, a upravljačka zaduženja u General Motorsu u podružnicama Opel odnosno Chevrolet, su doprinjeli razumijevanju zakonitosti poslovanja u sektoru osobnih i lakih gospodarskih vozila.Radio je I na pozicija direktora Chevroleta za Hrvatsku, Sloveniju i BIH. Tijekom posljednjih 10 godina konzultantski i trenerski surađuje s BMW-om, Jaguarom, Land Roverom, Porscheom, Opelom, a stručnost je potvrđena I međunarodnim certifikatima “Raytheon Master Trainer” i “BMW Group Master Trainer”.
Maja Živanović Ivankić
Maja Živanović Ivankić
Diplomirala na ekonomskom fakultetu u Zagrebu, Sveučilište u Zagrebu, smjer računovodstvo. S obzirom na obavljanje djelatnost kojoj prethode česte izmjene zakonskih propisa, svoje obrazovanje nadograđuje pohađanjem redovitih edukacija iz područja računovodstva, poreza i financija što potvrđuje i položen ispit za ovlaštenog poreznog savjetnika pri Hrvatskoj komori poreznih savjetnika kao i pohađanje Poslijediplomskog doktorskog studija na Ekonomskom fakultetu.
Aktivno sudjeluje kao predavač iz raznih područja oporezivanja, računovodstva i financija pri Gradu Zagrebu-Poduzetničkom centru, te kao predavač predstavnik Hrvatske komore poreznih savjetnika.
Direktorica je i vlasnica tvrtke Prosperitus savjetovanje d.o.o., za računovodstvo i savjetovanje i Porezno savjetništvo Maja Živanović j.t.d, sa sjedištem u Zagrebu specijalizirane za obavljanje računovodstvenih poslova društava, obrta, neprofitnih organizacija, porezno i financijsko savjetovanje, čije usluge trenutno koristi preko 100 klijenata. Početak karijere tijekom 2005. započinje kao suradnik Stalnom sudskom vještaku za računovodstvo, financije i poreze, gdje kroz razne slučajeve iz gospodarstva stječe iskustvo kroz istraživanje poreznih propisa i računovodstvenog tretiranja poslovanja.
Najveći dio profesionalne karijere provela je na vođenju računovodstva društava raznih djelatnosti, te individualnim pristupom svakom klijentu stekla razna iskustva kreativnog računovodstva, porezne optimizacije poslovanja klijenata i financijskog poslovanja.
Kao zadnji veći projekt na kojemu je radila može izdvojiti poziciju vanjskog konzultanta za računovodstvo, poreze i financije pri restrukturiranju najvećeg hrvatskog brodogradilišta BRODOSPLIT-BRODOGRAĐEVNA INDUSTRIJA SPLIT d.d.
Iviana Penić
Iviana Penić
Iviana Penić, dipl. oec., završila je Ekonomski fakultet u Rijeci gdje je već uz studij krenula s radom u ljudskim resursima. Za vrijeme studija počela se dodatno usavršavati u području leadershipa, projektnog menadžmenta te EU fondova te je završila program za Voditelje ljudskih resursa pri samom Institutu za menadžment. Svoju karijeru započinje u agenciji za zapošljavanje gdje je bila on site voditelj projekta zapošljavanja prilikom osnivanja talijanskog call centra u sklopu kojeg se bavila selekcijom i zapošljavanjem djelatnika, administracijom, unaprjeđenjem organizacije, međukulturalnim usklađenjem menadžmenta i radnika i motivacijom ustupljenih djelatnika. Potom prelazi u Kia Motors Adria Grupu gdje uspostavlja odjel ljudskih resursa za Hrvatsku, Bosnu i Hercegovinu te Srbiju te je zadužena za selekciju i zapošljavanje djelatnika u retailu i high level managementu, uspostavu svih procesa i procedura u sklopu odjela ljudskih resursa, razvoj procesa praćenja uspješnosti odjela kao i procesa unaprijeđena međuljudskih odnosa.
Trenutno je Voditeljica HR-a i općih poslova za tvrtku Europhone, najvećeg franšiznog partnera vodećih hrvatskih teleoperatera gdje radi na uspostavi odjela ljudskih resursa, počevši od formiranja organizacijske strukture, razvoja svih potrebnih procesa unutar i između odjela, razvojem selekcijskih procesa, unaprjeđenjem međuljudskih odnosa i razvoja zaposlenika. Pored toga voditeljica je niza projekata u sklopu računovodstvenog, marketinškog i IT odjela. Specijalizirala se za pokretanje startupa odjela ljudskih resursa, traženje i selekciju kandidata, kreiranje organizacijske strukture te izradi sustava plaća i nagrađivanja.
Zdravko Jandrić
Zdravko Jandrić
Zdravko Jandrić, mag. iur., rođen je 1987. godine. Završio je Pravni fakultet u Zagrebu 2012. godine, a pravosudni ispit položio je 2015. godine. Posjeduje više od tri godine radnog iskustva u odvjetništvu. Pravna područja su mu: građansko, trgovačko, radno i prekršajno pravo, a specijalizirao se za zaštitu osobnih podataka i primjenu Opće uredbe o zaštiti podataka, gdje svakodnevno za potrebe klijenata izrađuje potrebnu dokumentaciju. Služi se engleskim jezikom aktivno u govoru i pismu, a njemačkim i španjolskom jezikom služi se pasivno. Član je Hrvatsko-japanskog kulturno-gospodarskog društva te bivši član ELSA-e Zagreb (Europske udruge studenata prava).
Kristina Androlić
Kristina Androlić
Kristina Androlić diplomirala je na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu. Prije svoje poduzetničke priče radila je u Vindija d.d., u odjelima prodaje, marketinga i izvoza. Bila je Voditelj prodaje u tvrtki Winair d.o.o., za generalnu avijaciju. Nekoliko godina bila je voditelj marketinga i direktorica Radio Varaždina.
Certificirana je Voditeljica izrade i provedbe projekata financiranih iz EU fondova te certificirani stručnjak za javnu nabavu.
Radno iskustvo iz privrede te iskustvo upravljanja tvrtkom koristi u svakodnevnom radu na razvoju poslovnih planova, marketing strategija te pripremi projektnih prijava na natječaje domaćih i EU fondova. Stečeno znanje i iskustvo rado prenosi i sudionicima svojih predavanja i edukacija. Predavač je Poslovnog uzleta te redovno piše za Varaždinski.hr
Svjetlana Lidmila
Svjetlana Lidmila
Svjetlana Lidmila, mag. iur., rođena je 1986. godine u Zagrebu. Diplomirala je na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 2011. godine, a 2013. godine položila je pravosudni ispit. Tijekom studija pohađala je Građanskopravni modul, te obavljala stručnu praksu u javnobilježničkom uredu u Ivanić-Gradu, kao i na Općinskom sudu u Ivanić-Gradu. Ima više od pet godina radnog iskustva u odvjetništvu na područjima građanskog, trgovačkog, radnog i prekršajnog prava. Služi se engleskim jezikom aktivno u govoru i pismu, a pasivno njemačkim jezikom.
Laura Plantak
Laura Plantak
Laura Plantak je magistra kulturologije, smjera kulturalni menadžment. Vlasnica je Propriuma (www.proprium.hr) koji pomaže pojedincima i organizacijama pružanjem poslovnih i profesionalnih usluga u području kreativnih i kulturnih industrija. Tijekom proteklih devet godina u sklopu radionica prodaje održavala je treninge samopromocije na studentskim konferencijama i kongresu Kreativna riznica. Uz poslovni angažman, predsjednica je udruge KultAkt za projekte u kulturi. Tijekom studija, bila je aktivni član udruge AIESEC Osijek, kao potpredsjednica za odnose s korporativnim sektorom i predsjednica lokalnog odbora. Sudjelovala je na različitim domaćim i inozemnim konferencijama te neformalnim programima obrazovanja (DEMO akademija, Škola kreativnog pisanja, i sl.). te volontirala u organizacijama i na brojnim projektima, među kojima su i Dani otvorenih vrata Kulturologije, Osječko ljeto kulture, Muzej Slavonije, Muzej likovnih umjetnosti, Festival dječjih prava UNICEF, Matica Hrvatska, i sl. Izdala je dvije publikacije u zbornicima radova: „Mala knjiga velikih ljudi“ i „Bajsom kroz meandar“.
Ivan Spajić Buturac
Ivan Spajić Buturac
Ivan Spajić Buturac već deset godina sudjeluje u digitalizaciji kompanija. Posljednjih sedam radi s velikim i globalnim kompanijama, gdje je bio zadužen za digitalizaciju komunikacijskih kanala, internu transformaciju i edukaciju zaposlenika te razvoj društvenih mreža. Također, bio je zadužen za transformaciju trgovačkih partnera i njihove webshop prodaje, sustava lojalnosti, višekanalnog iskustva i unaprjeđenje organizacije. Voditelj je projekata Digitalne transformacije i Agilnog retaila u kompaniji SPAN. Usto je sudionik u projektima upravljanja promjenama, inovacijama i internim komunikacijama, kao i adopciji informatičkih alata, koji se mogu iskoristiti za bolje upravljanje organizacijama.
Tajana Kramar Šandl
Tajana Kramar Šandl
Tajana Kramar Šandl, univ. spec. oec. magistar ekonomije, rođena je 1982. godine u Zagrebu. Završila je Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, a trenutno pohađa poslijediplomski doktorski studij na Ekonomskom fakultetu u Rijeci, smjer Poslovna ekonomija. Pri Hrvatskoj zajednici računovođa i financijskih djelatnika položila je ispit za internog revizora te je ovlašteni revizor, forenzični računovođa i interni revizor – specijalist za banke i financijske institucije, te gospodarstvo. Predavač je na Veleučilištu Vern’, na katedrama za financije i poreze. Zaposlena je kao revizijski i knjigovodstveni stručnjak u tvrtki Krako – Revizija d.o.o. Aktivni je član Hrvatske komore revizora.
Hrvoje Šandl
Hrvoje Šandl
Hrvoje Šandl diplomirao je 2009. godine na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, smjer Financije. Specijalizirao se za područje financija i završio nekoliko tečajeva iz novčanog poslovanja. Ovlašteni je interni revizor za banke i financijske institucije, kao i ovlašteni broker te ovlašteni investicijski savjetnik. Radio je brokerskom društvu Partner Kapital, te u Odjelu računovodstva i financija u tvrtki OTP Leasing. Trenutno radi u Partner banci kao menadžer za odnose s klijentima. Oženjen je te otac dvoje djece.
Irena Orlović
Irena Orlović
Irena Orlović, autorica nagrađivane web-aplikacije Pametnica, vlasnica i urednica izdavačke kuće Harfa putem koje je prethodnih 17 godina proučavala literaturu uglednih svjetskih neuroznanstvenika, psihologa i psihoterapeuta u području razvoja djece. Vođena osobnim iskustvom kroz rad na ranoj stimulaciji sa svojim djetetom koristeći neke od tih naslova uredila je i objavila na hrvatskom jeziku seriju literature pod sloganom Knjige koje vole djecu. Prepoznata je od strane Udruge poslovnih žena KRUG jer je kao roditelj djeteta s poteškoćama u razvoju, uvidjevši da u Hrvatskoj nedostaje literature koja bi pomagala roditeljima u sličnoj situaciji, okupila stručni tim i pokrenula izdavačku kuću Harfa koja je danas prepoznata u javnosti kao kuća koja objavljuje literaturu renomiranih stručnjaka iz područja ranog razvoja djece. Od strane iste udruge dobila je i nagradu kao Poduzetnica godine u kategoriji socijalnog poduzetništva, a pod pokroviteljstvom Predsjednice Republike Hrvatske. Trenutačno je u procesu osnivanja inovativne Privatne osnovne škole s internacionalnim programom putem koje će djeca učiti jačati svoje kognitivne sposobnosti kroz socio-emocionalne programe. Certificirana je od strane njemačke krovne organizacije DVNLP kao savjetnica u neuro-lingvističkoj psihoterapiji (DVNLPt) i kao NLP – trener.
Nela Šoić
Nela Šoić
Nela Šoić, dipl. iur., rođena je 3. siječnja 1956. godine u Rijeci. Završila je Pravni fakultet u Zagrebu, a 1984. položila pravosudni ispit. Radila je kao voditelj pravne službe u tvrtkama Rijeka promet d.o.o. i Jadroagent, međunarodnoj pomorskoj i prometnoj agenciji iz Rijeke. Od 2006. do 2007. bila je gost predavač na Pomorskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci za jednosemestralni predmet Pomorske agencije.
Od travnja 2005. godine upisana je u imenik odvjetnika s vlastitim odvjetničkim uredom u Rijeci, gdje i danas radi. Godine 2002. uvrštena je na listu prevoditelja pri Ministarstvu europskih integracija za prevođenje pravnih akata Europske unije s engleskog na hrvatski jezik, a više od trinaest godina bila je stalni sudski tumač za engleski jezik pri Županijskom sudu u Rijeci.
Damir Vlaić
Damir Vlaić
Damir Vlaić, dr. med., rođen je 1970. godine u Trogiru. Cijelo školovanje je proveo u Zagrebu, gdje je i završio Medicinski fakultet 1996. godine, a 1998. položio je stručni ispit. Pet i pol godina radio je kao liječnik opće prakse-GP i to uglavnom u industrijskoj ambulanti u Tvornici željezničkih vozila. Od 2007. završio je specijalizaciju te dobiva zvanje specijalist medicine rada i sporta.
Godišnje održi stotinjak predavanja iz područja zaštite zdravlja na radu, osobito osposobljavanja radnika u pružanju prve pomoći na radu. Svakodnevno radi u ordinaciji medicine rada i sporta te se brine o zaštiti zdravlja za desetak tisuća radnika raznih profesija. Vlasnik je i tvrtke koja u sastavu ima ordinaciju medicine rada i sporta u gradu Prelogu, gdje radi dva puta tjedno. Predsjednik je dvije udruge kojima je djelatnost medicina rada i sporta, oženjen te otac dvoje djece.
Kristian Plazonić
Kristian Plazonić
Kristian Plazonić, dipl. iur., rođen je 5. prosinca 1968. godine u Splitu. Zbog obiteljskog preseljenja, od 1981. godine do danas, prebiva i radi u Rijeci. Diplomirao je 1997. godine na Pravnom fakultetu u Rijeci, a 2000. je položio pravosudni ispit.
Nakon što je diplomirao, zaposlio se kao vježbenik u Ministarstvu financija – Porezna uprava Područni ured Rijeka u odjelu službe nadzora. Tijekom rada, primljen je na radno mjesto sudačkog vježbenika na Općinskom sudu u Rijeci. Nakon prestanka radnog odnosa na sudu zapošljava se u Hrvatskim šumama – Uprava šuma podružnica Buzet, gdje kao stručni suradnik za pravne poslove obavlja pravne, kadrovske i opće poslove. Od mjeseca lipnja 2003. godine radi kao voditelj opće, pravne i kadrovske službe u Psihijatrijskoj bolnici Rab. Slijedi zasnivanje radnog odnosa u tvrtki Autotrans d.o.o. Rijeka, a zatim od mjeseca studenog 2005. godine do 31. siječnja 2011. radi kao pravni zastupnik za Primorsko-goransku i Ličko-senjsku županiju u Savezu samostalnih sindikata Hrvatske. Od 1. veljače 2011. godine radi kao odvjetnik u vlastitom odvjetničkom uredu.
Autor je mnogobrojnih stručnih radova iz područja radnog, socijalnog, građanskog postupovnog, trgovačkog i ovršnog prava u pravnim i ekonomskim časopisima. Stručne radove objavio je u časopisima: „Pravo u gospodarstvu“, „Radno pravo“, „Hrvatska pravna revija“, „Pravo i porezi“, „Financije, pravo i porezi“ i dr. Također, 2007. godine objavljuje knjigu „Radno vrijeme, odmori i dopusti s oglednim primjercima i sudskom praksom.“ Uz to, u proteklom radnom periodu sudjelovao je i kao predavač na seminarima iz područja radnog prava.
Davor Tudja
Davor Tudja
Davor Tudja, dipl. ing. sigurnosti, rođen je 1964. godine u Zagrebu, gdje živi i radi. Završio je stručni dodiplomski studij sa zvanjem diplomirani inženjer sigurnosti. Ima položen stručni ispit za Stručnjaka zaštite na radu te stručni ispit iz zaštite od požara kod nadležnih ministarstava RH. Član je Udruge za promicanje zaštite (UPZ), Udruge servisera vatrogasnih aparata (USVA) i Hrvatske udruge za zaštitu od požara (HUZP).
Vlasnik je ovlaštene tvrtke ZOP-tehnološke usluge d.o.o., koja se od 1993. godine bavi stručnim poslovima iz područja zaštite od požara, zaštite na radu te servisom vatrogasnih aparata. Poslovno i stručno surađuje s preko 300 poslovnih subjekata svih proizvodnih, uslužnih i obrazovnih profila. Kao voditelj stručnog tima, sudjelovao je u nizu izrada stručnih akata i studija iz područja zaštite na radu i zaštite od požara.
Božo Prelević
Božo Prelević
Božo Prelević, diplomirani pravnik, rođen je u Zagrebu 1964. godine. Posjeduje bogato stručno iskustvo iz gospodarstva i državne uprave. Diplomirao je na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Bio je član pregovaračkog tima za pristupanje RH Europskoj uniji u području financijskih usluga. Sudionik niza domaćih i europskih konferencija o europskom pravu. Kao predavač je osposobljavan na Europskom institutu za javnu administraciju (Maastricht). Predavač je s bogatim iskustvom predavanja iz područja europskog prava, radnog prava, trgovačkog prava, ovršnog prava, obveznog prava, prava tržišnog natjecanja, sprječavanja pranja novca za gospodarstvenike. Autor je brojnih stručnih članaka iz navedenih i drugih pravnih područja, objavljenih u domaćim stručnim časopisima (Informator, Pravo i porezi, Računovodstvo i porezi u praksi, Poslovni savjetnik, Direktor). Autor je stručnih knjiga i priručnika iz područja radnog prava (Zakon o radu, Radni odnosi), obveznog prava (Primjeri najčešćih ugovora u poslovnoj praksi), trgovačkog prava, ovršnog prava (Ovršni zakon), građanskog prava (Parnični postupak), zaštite potrošača i drugih pravnih područja.
John Raimund Pfarrkirchner
John Raimund Pfarrkirchner
John Raimund Pfarrkirchner, Između 2008. i 2010. godine radio je kao predavač engleskog jezika u školi Berlitz u Austriji, a od 2008. radi pri ustanovi CEF – Institut za predavače poslovnog engleskog jezika. Stekao je diplomu „Teaching English as a Foreign Language“ (TEFL). Autor je brojnih članaka i reportaža na temu putovanja i kulture objavljenih u mnogobrojnim svjetski poznatim tiskovinama i web portalima. Izvorni je govornik engleskog jezika.
Marko Borsky
Marko Borsky
Odvjetnik Marko Borsky diplomirao je 2006. godine na Pravnom fakultetu u Zagrebu, te 2009. godine položio pravosudni ispit. Radio je 8 godina kao odvjetnički vježbenik i odvjetnik u jednom od najvećih odvjetničkih društava u Republici Hrvatskoj, a 2014. godine je otvorio samostalni odvjetnički ured sa sjedištem u Zagrebu. Osobito se bavi područjima trgovačkog, radnog i građanskog prava te područjem javne nabave. Ujedno je održavao predavanja iz radnog prava na pravnoj klinici Pravnog fakulteta u Zagrebu te je već duži niz godina stalni suradnik jednog od najvećih online portala za zapošljavanje u Republici Hrvatskoj, www.moj-posao.net, i to kao pružatelj podrške korisnicima portala iz područja radnog prava.
Marijana Šperanda
Marijana Šperanda
Marijana Šperanda, dipl. oec., radi kao voditeljica Službe javne nabave u Središnjem državnom uredu za obnovu i stambeno zbrinjavanje nakon višegodišnjeg iskustva rada u Središnjem državnom uredu za središnju javnu nabavu. Posjeduje iskustvo rada na poslovima vezanim uz EU projekte (kao Project manager i Deputy SPO) dok je svakodnevno angažirana na pružanju savjeta, mišljenja i prijedloga u okviru javne nabave. U području javne nabave je od 2005. godine, višegodišnja je članica Državne ispitne komisije u području javne nabave. Posjeduje certifikat u području javne nabave te je i ovlašteni trener u javnoj nabavi. Intenzivno je radila na razvoju elektroničke javne nabave kao i u području primjene ekonomski najpovoljnije ponude. Kao dodatno usavršavanje pohađala je razne programe izobrazbe. Redovito sudjeluje na stručnim događanjima i konferencijama, kao sudionik ili predavač te je također redoviti predavač na različitim programima izobrazbe iz područja javne nabave. Autorica je ili koautorica više stručnih članaka iz predmetnog područja.
Alef Prohić
Alef Prohić
Alef Prohić, dr. med., rođen je 1974. godine u Zagrebu gdje živi i radi. Diplomirao je na Medicinskom fakultetu u Zagrebu 2000. godine. Pripravnički staž obavio je u Psihijatrijskoj bolnici “Vrapče”. Stručni ispit za doktore medicine položio je 2002. godine. Godinu i pol je radio u Ministarstvu zdravstva kao stručni suradnik. Specijalizaciju medicine rada i sporta završio je 2008. godine. Od 2004. do 2009. godine radio je u Hrvatskom zavodu za medicinu rada. Od 2009. radi kao specijalist medicine rada i sporta u Ustanovi za zdravstvenu skrb “Sv. Rok M.D.”, a od 2012. je ravnatelj ustanove. Član je Hrvatskog društva za medicinu rada i Hrvatskog društva za sportsku medicinu rada.
Dijana Kladar
Dijana Kladar
Dijana Kladar je pravnica koja se pretežno bavi komunikacijskim i digitalnim tehnologijama te pružanjem pravne potpore i savjetovanjem domaćih i inozemnih kompanija u svim aspektima njihova poslovanja. Sudjelovala je kao član Stručne radne skupine za izradu Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka tzv. GDPR, osnovane pri Ministarstvu uprave. Navedenim Zakonom Republika Hrvatska autonomno uređuje određena pravna područja u mjeri u kojoj je navedeno dopušteno i usklađeno sa GDPR-om. Isto tako, sudjelovala je u radnim skupinama za izrazu Zakona o zaštiti potrošača i Zakona o obveznim odnosima. Niz godina radi kao odvjetnica koja je fokusirana na trgovačko pravo, upravljanje trgovačkim društvima, e-commerce poslovanje i radno pravo. Kao pravni stručnjak sudionik je mnogih radnih skupina za izradu zakonskih tekstova pri Ministarstvu gospodarstva, poduzetništva i obrta, Ministarstvu pravosuđa te surađuje s inozemnim i domaćim tijelima koja kreiraju politiku zaštite potrošača i osobnih podatka na razini EU.
Ivana Uzelac
Ivana Uzelac
Ivana Uzelac nositeljica je međunarodnog certifikata CDCS dodijeljenog od strane BAFT-IFSA i IFS University u Londonu te je položila razne druge certifikate za dokumentarne akreditive, dokumentarne naplate i garancije pri Europskoj banci za obnovu i razvoj (EBRD) i Međunarodnoj trgovačkoj komori (ICC). Radi kao Voditeljica dokumentarnih akreditiva i naplata u Zagrebačkoj banci, gdje uz upravljanje timom i sudjelovanje na raznim projektima, daje stručna mišljenja i savjete te strukturira složene i povezane akreditivne i garancijske transakcije.
Snježana Cindrić Lukačević
Snježana Cindrić Lukačević
Snježana Cindrić Lukačević posjeduje bogato dugogodišnje iskustvo i široko znanje o poslovanju s dokumentarnim akreditivima i naplatama, ali i ostalim vrstama međunarodnog plaćanja. Prva je u Hrvatskoj nositeljica certifikata CDCS, dodijeljenog od strane BAFT-IFSA i IFS University u Londonu. U Zagrebačkoj banci radi kao Vodeća specijalistica za dokumentarna plaćanja i garancije, gdje je zadužena za uvozne i izvozne dokumentarne akreditive i naplate. Sudjelovala je u mnogim projektima kojima je svrha unapređenje bankarskih aplikacija, posebice u dijelu međunarodnog poslovanja.
Aco Momčilović
Aco Momčilović
Aco Momčilović, dipl.oec., MBA, rođen 1980. u Zagrebu. Nakon završetka psihologije na FFZG završava i Executive MBA na Cotrugli Business School. Educirao se na NLP Leadership Academy i kao projekt menadžer za EU fondove. Prvi posao u odjelu ljudskih potencijala je bilo u tvrtki Ledo, a nakon toga provodi 4 godine u L’Oreal Adria. Slijedeće dvije godine bio je HR menadžer u Billi. Nakon te pozicije radio je kao HR konzultant na različitim projektima (od lova na kadrove do preustroja veličine i organizacije tvrtki) u različitim industrijama. Tri godine bio je CHRO u Rimac Automobili. Na poslovnim školama drži predavanja na teme HR i korporativne kulture. Od početka 2018. radi kao HR i poslovni stručnjak/savjetnik za različite klijente. Pokriva projekte vizija i misija kompanije, „brendiranje“ kompanije, dizajn organizacije, regrutiranje, edukacije, kompenzacije i beneficije, poslovno savjetovanje i „mentoring“. U slobodno vrijeme, predsjednik je MBA Croatia, udruge koja okuplja MBA diplomante u Hrvatskoj i predsjednik je poslovno humanitarne organizacije POZA. U udruzi MBA Croatia je od 2010. godine, gdje je prvo bio član Uprave, pa podpredsjednik udruge i na kraju predsjednik.
Irena Domjanović
Irena Domjanović
Irena Domjanović, MBA, posjeduje više od 12 godina managerskog iskustva na vodećim pozicijama. Svoju je karijeru gradila u telekom industriji gdje vrlo rano preuzima managersku poziciju u Iskonu, kao direktor marketinga i prodaje, zatim nastavlja u Hrvatskom telekomu kao direktor online poslovanja te nadalje u Optima telekomu kao članica Uprave za marketing, prodaju i korisničku podršku. Njeno bogato iskustvo iz područja marketinga i prodaje te na području izgradnje marketinških i prodajnih timova polaznicima daje mogućnost učenja iz prakse na domaćem tržištu. Posebnu pozornost pridaje izgradnji dobrog korisničkog iskustva i integraciji tehnologije u moderno poslovanje.
Nataša Cikač
Nataša Cikač
mr. sc. Nataša Cikač, dipl. oec. – konzultant za nabavu i lanac opskrbe te vlasnica tvrtke Cronata d.o.o. Ima više od 20 godina iskustva u proizvodnim tvrtkama na području nabave, logistike i prodaje te održava predavanja iz područja nabave. Surađuje sa tvrtkama u cilju poboljšanja procesa i kompetencija djelatnika na području nabave i lanca opskrbe, kao konzultant, edukator ili interni manager. Certificirana je za provođenje koncepta Kontinuiranih poboljšanja (CCIM). Član je Hrvatske udruge za nabavnu djelatnost, HUP-a i redovni kolumnista časopisa JaTrgovac i Poduzetnik. Kao gost predavač održava stručna predavanja na znanstvenim ustanovama (ZŠEM , EFOS,…) te konferencijama i stručnim skupovima.
Tin Matić
Tin Matić
Tin Matić je odvjetnik i pravni stručnjak za elektroničko poslovanje. Doktorirao je na Pravnom fakultetu u Mostaru 2017. godine, a od 1999. godine magistar je pravnih znanosti iz područja trgovačko-pravnih znanosti. Član je Komisije za digitalnu ekonomiju Međunarodne trgovačke komore u Parizu od 2011. godine, kao i foruma Europske komisije za e-račun. Član je Nacionalnog vijeća za elektroničko poslovanje od 2010. godine. Član je izdavačkog savjeta Hrvatske pravne revije od 2012. godine. Od 1995. glavni je urednik časopisa «Odvjetnik». Od 2007. godine predavač je i nositelj kolegija Pravni aspekti internetskog poslovanja na Visokoj školi za upravljanje „Baltazar Adam Krčelić“. Sudjelovao je kao sudionik i predavač u većem broju domaćih i inozemnih savjetovanja. Od 2014. godine do danas zaposlen je kao odvjetnik u odvjetničkom društvu Tin Matić i partneri d.o.o., kojem je suosnivač .
Marko Alerić
Marko Alerić
Prof. dr. sc. Marko Alerić predstojnik je Katedre za metodiku nastave hrvatskoga jezika i književnosti na Odsjeku za kroatistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Na Odsjeku za kroatistiku radi kao izvanredni profesor. Predavanja i seminare održava i na Ekonomskom fakultetu, Akademiji dramske umjetnosti i Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Sudjelovao je na brojnim međunarodnim znanstvenim skupovima u Hrvatskoj i inozemstvu, održao više javnih predavanja, objavio brojne znanstvene i stručne radove iz područja jezikoslovlja i metodike nastave hrvatskoga jezika. Autor je knjige „Poslovni jezični savjetnik“ i suautor knjige „Hrvatski u upotrebi“. Predavač je za Zagrebačku banku d.d., Allianz d.d., Društvo poslovnih tajnica, Hrvatsku udrugu poslodavaca, Lidl, T-com i druge. Stručni je suradnik obrazovnog, znanstvenog i kontakt-programa Hrvatske radio-televizije. Stalni je stručni suradnik u emisiji Radio Sljemena „Hrvatski naš svagdašnji“ koja je 2019. nominirana za prestižnu medijsku nagradu „Večernjakova ruža“ i televizijske emisije „Dobar dan, Hrvatska“.
Gordana Kadoić
Gordana Kadoić
Gordana Kadoić, magistrica ekonomije, vlasnica je tvrtke Adria Corporate Education iz Zagreba koja se bavi poslovnim savjetovanjem iz područja upravljanja tvrtkama i upravljanja prodajom, edukacijama i prodajnim treninzima.Karijeru je započela pred 22 godine i od tada je vezana uz sve oblike prodaje, penjući se po managerskim stepenicama mnogih domaćih i međunarodnih kompanija.S 27 godina preuzima prvu managersku poziciju, a nakon toga svoju karijeru gradi u najvećoj distributerskoj kući u Jugoistočnoj Europi, u Orbicu.Zahvaljujući brandovima Procter&Gamble, Mondelez International, Fructal, Danone, Pringles i mnogim drugim, iskustvo stječe na pozicijama Key account mangera, Brand managera i Business unit managera.Obučavala je mnoge timove i pojedince, prenosila znanja i pripremala suradnike za nove izazove.FMCG industrija i direktna prodaja izbrusili su njezine prodajne, prezentacijske i komunikacijske vještine, a međunarodni angažman u senior management timu u regiji više je nego dragocjeno iskustvo.Danas radi kao poslovna trenerica koja najviše doprinosi razvoju prodaje, prodajnih timova, te razvoju lidera. Njezine edukacije su vrlo interaktivne, a u radu koristi različite tehnike i alate kako bi angažiranost polaznika bila maksimalna.
Bojan Hadžisejdić
Bojan Hadžisejdić
Bojan Hadžisejdić, mag. ing. el., MBA, vlasnik je i direktor tvrtke Nephos d.o.o. čiji je fokus pomoć korisnicima u transformaciji njihovog poslovanja adopcijom tehnologija računarstva u oblaku. Bojan je osoba s odličnom kombinacijom poslovnog i tehnološkog iskustva stečenog kroz 15 godina rada u IT industriji, kako s malim i srednjim tako i s enterpirse korisnicima, završenim postdiplomskim Executive MBA studijem te temeljnim elektroinženjerskim obrazovanjem sa zagrebačkog FER-a. Nositelj je brojnih priznanja i certifikata među kojima vrijedi posebno naglasiti EuroCloud StarAudit Consultant i Trainer certifikate.
Zdravka Škugor Ferdebar
Zdravka Škugor Ferdebar
Zdravka Škugor Ferdebar, dipl. prof., MBA, rođena je 1972. godine. Nakon završenog Filozofskog fakulteta uz rad i studiranje engleskog jezika u Londonu, karijeru je započela kao novinar, dugogodišnji vanjski suradnik u tadašnjem Hrvatskom obzoru, političkom tjedniku Večernjeg lista, Vjesniku, povremeni suradnik Jutarnjeg lista, kulturnog magazina Revija i drugih novina. Uz rad na pripremi, osiguravanju sredstava i produkciji dokumentarnih filmova na temu baštine hrvatskih otoka, susreće se i s marketinškom i s turističkom stranom projekta izrade dokumentarnog filma u svrhu promocije. Na Zagrebačkom velesajmu započinje raditi u promociji u vrijeme organizacije nastupa RH na EXPO 1998. u Lisabonu te sljedećih 10 godina, radi na promotivnim projektima, marketingu, međunarodnoj suradnji i promociji Zagrebačkog velesajma na emitivnim tržištima. Na IEDC – poslovnoj školi na Bledu, Slovenija završava Executive MBA program 2004. godine kako bi uz predavače iz najboljih europskih škola usavršila znanja iz cjelokupnog područja menadžmenta. Na mjesto direktorice Turističke zajednice grada Samobora dolazi sa znanjima iz područja marketinga, PR, odnosa s javnošću i upravljanja projektima i timovima. Od izgradnje osnovnih alata za promociju destinacije i dionika, promotivnih materijala, mobilnog weba, brendiranja destinacije, osmišljavanja novih turističkih proizvoda, do unapređenja ključnih manifestacija u kojima se tradicijske vrijednosti zadržavaju ali i prezentiraju u novim formama, kroz digitalnu komunkaciju i kontinuiranu prisutnost u medijima bio je dio zadataka na toj poziciji uz upravljanje uredom Turističke zajednice i ostale zadaće direktora. Radi nedostanih osnovnih sredstava iz izvora članarina za provedbu zadaća TZ-a prihodi su se ostvarivali s prijavom projekata na razne natječaje ministarstava i HTZ-a, te zakupom javnih površina i sponzorstvima. S obzirom na iskustvo rada u lokalnoj i regionalnoj samoupravi te komunikaciju s dionicima, javnošću i medijima, nakon rada u TZ nastavlja 2015. godine karijeru u projektnom menadžmentu, odnosima s javnošću i suradnji s dionicima projekta na međunardonom, nacionalnom, regionalnom i lokalnom nivou. Od 2019. godine radi kao savjetnik Uprave za razvoj, komunikaciju i posebne projekte tvrtke FED d.o.o., s kojom je u suradnji već od 2016. pokrenula odjel Roomor koji se bavi promocijom, marketingom, eventima, te interpretacijom i storytellingom između ostalog i kulturne baštine kroz osmišljavanje, produkciju, prodaju proizvoda za potrebe klijenata ili prodaju vlastitih prizvoda u destinacijama za koje je projekt tematski osmišljen.
Mićo Ljubenko
Mićo Ljubenko
Mićo Ljubenko je odvjetnik i partner u Odvjetničkom društvu Ljubenko i partneri. Član je radne skupine za nove Posebne uzance o građenju pri Ministarstvu graditeljstva i prostornog uređenja, te je bio član radne skupine pri Ministarstvu pravosuđa za Stečajni zakon. Redoviti je predavač na Forumu graditeljstva u organizaciji Hrvatskog saveza građevinskih inženjera od 2011. godine i na Međunarodnom sveučilišnom interdisciplinarnom poslijediplomskom specijalističkom studiju MBA in Construction na Sveučilištu u Zagrebu, kao i vanjski predavač Građevinskog fakulteta u Osijeku. Autor je više stručnih radova na temu FIDIC ugovora, ugovornih kazni u ugovorima o građenju, Posebnih uzanci o građenju i odgovornosti luka nautičkog turizma. Upisan je u imenik odvjetnika od 1996. godine, tečaj za članove Nadzornog odbora završio je pri Ekonomskom fakultetu u Zagrebu. U svom dugogodišnjem radu pružao je stručno usavršavanje i doprinosio implementaciji Europskog prava na nacionalno zakonodavstvo u dijelu zaštite i promicanja slobode tržišnog natjecanja.
Petra Grabušić
Petra Grabušić
Petra Grabušić diplomirala je 2001. g. na Fakultetu za hotelski i turistički menadžment u Opatiji te stekla zvanje diplomirani ekonomist. Dodatno se obrazovala u području HR menadžmenta na poslovnoj akademiji u Zagrebu. Stekla je pedagoško-psihološku i andragošku izobrazbu. Kontinuirano je uključena u različite oblike učenja i usavršavanja postojećih vještina ali i stjecanja novih. Educira se i usavršava u području HR management-a i leadership-a i na međunarodnoj razini što joj omogućuje korištenje suvremenih alata na području upravljanja i razvoja ljudskih potencijala, a što uključuje organiziranje i vođenje procesa selekcije, upravljanja radnim učinkom, razvoja i implementacije sustava interne komunikacije te interne edukacije zaposlenika u odnosima s klijentima. Certificirala se kao SDI (Strength Deployment Inventory) facilitator za upotrebu i interpretaciju alata za vođenje timova, prevenciju i upravljanje konfliktima u timu te pružanje Feedback-a i komuniciranje očekivanja. Aktivni je gost predavač iz područja upravljanja ljudskim potencijalima te leadership-a i management-a na nekoliko poslovnih škola. Devet godina radila je kao voditeljica ljudskih resursa u proizvodnoj internacionalnoj kompaniji sa sjedištem u Beču u Austriji. Trenutno radi kao regionalna voditeljica ljudskih resursa KIA Motors Adria Group-i. Ujedno je i vlasnica tvrtke za poslovno savjetovanje kroz koju djeluje kao konzultant. Trenutno radi kao Rukovoditelj odjela ljudskih resursa za Hrvatsku u češkoj internacionalnoj grupaciji Fortuna Entertainment Group.
Snježana Šlabek
Snježana Šlabek
Snježana Šlabek je stručnjakinja iz područja upravljanja inovacijama i znanjem, posebno u periodima digitalne i inovacijske transformacije organizacije. Dobitnica je više inozemnih i domaćih nagrada, a kroz svoje višegodišnje akademsko i korporativno iskustvo stekla je niz dodatnih certifikata i specijalizacija; certificirani je trener, knowledge manager, project manager, NLP praktičar. Suosnivačica je i partnerica u Cambridge Innovative System Solutions, kompaniji specijaliziranoj za razvoj sustava inovacija i upravljanja promjenama u organizacijskoj inovacijskoj strukturi.
Emir Džanić
Emir Džanić
Emir Džanić je ekspert u području inovacija, povezuje napredna socijalna i tehnička znanja u svrhu postizanja održive inovacije. Dovršava doktorsku disertaciju koja je fokusirana na Otvorene inovacije i organizacijsku kulturu. U preko 20 godina iskustva, radio je sa privatnim kompanijama, velikim konzultantskim kućama i ministarstvima u području inovacija i upravljanja promjenama. Prva iskustva je stekao kao osnivač i direktor proizvodne kompanije u kozmetičkoj industriji, gdje je dizajnirao i komercijalizirao niz proizvoda. Svoje internacionalno iskustvo u razvoju proizvoda stječe u Republici Sloveniji gdje uspješno vodi veliki razvojni projekt u području inovacija u farmaceutskoj industriji. Po povratku surađuje sa ministarstvima, konzultantskim kućama i tvrtkama u RH u planiranju, provođenju i evaluaciji EU projekata namijenjenih gospodarstvu i inovacijama. Kao menadžer za otvorene inovacije, uspješno je uveo sustav otvorenih inovacija i promjenu organizacijske kulture, upravljao kompanijskim spin-off za inovativne projekte, te ustanovio sustav tehnološkog izviđanja (technology scouting) u Podravka d.d. na razini kompanije. Suosnivač je i partner u Cambridge Innovative System Solutions, kompaniji specijaliziranoj za razvoj sustava inovacija, upravljanje promjenama u organizaciji i organizacijskoj kulturi, kao i za kompleksne inovacijske projekte u području poslovnih modela, proizvoda i usluga.
Marija Bošković Batarelo
Marija Bošković Batarelo
Marija Bošković Batarelo je pravnica s iskustvom rada u odvjetništvu i bankarstvu na područjima usklađenosti, regulative, zaštite potrošača te na funkciji službenika za zaštitu osobnih podataka. Nakon završenog Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 2013. godine je položila pravosudni ispit te je imenovana stalnim sudskim tumačem za engleski jezik. Godine 2015. je magistrirala na Tilburg University u Nizozemskoj na temu privatnosti u pametnim gradovima i nove Opće uredbe o zaštiti podataka – GDPR. Trenutno radi kao savjetnica za privatnost i zaštitu osobnih podataka u sklopu Privacy Company iz Nizozemske te odvjetničkog društva Batarelo Dvojković Vuchetich d.o.o.
Borka Živković
Borka Živković
Nastavnik je razredne nastave. Nakon završenog fakulteta radila je deset godina u osnovnim školama te paralelno u direktnoj prodaji, a također je bila i animator i vodila školu za animatore. Zatim mijenja profesiju i kreće u korporacijske vode. Bogato iskustvo stekla je u dvije velike tvrtke: više od desetljeća u multinacionalnoj osiguravajućoj kući, prvo kao odgovorna osoba za edukaciju svih zaposlenih, te deset godina kao voditelj Kontakt centra i koordinator za pritužbe, potom u velikoj domaćoj korporaciji kao voditelj Odjela korisničke podrške. Tijekom tog razdoblja održala je više stotina različitih edukacija. Najviše na temu prodaje i usluge, komunikacije, „teških klijenta“, telefoniranja, pisanja, prijenosa znanja, prednostima i nedostacima određenih načina rada, jednostavnom upravljanju promjena vlastitih ponašanja i radnih navika, o vremenu, motivaciji, vođenju i upravljanju timovima itd. Danas je njezino iskustvo poučavanja dulje od trideset godina, tijekom kojih je podučavala različite uzraste cijeli niz sadržaja. Uz to, rado uči, pa je pohađala više desetaka različitih edukacija. Često ju pozivaju kao edukatora na različite skupove kao i u radne timove koje mentorira. Od 2017. vlasnica je i direktor tvrtke Kotodama j.d.o.o.
Bojana Prosoli
Bojana Prosoli
Bojana Prosoli ovlašteni je revizor pri Hrvatskoj revizorskoj komori. Posjeduje više od petnaest godina radnog iskustva na području revizije, računovodstva, financija te poreznih propisa. Tijekom svoje dugogodišnje poslovne karijere, radila je kao voditelj računovodstva u privatnoj tvrtki IHS – REVIZOR d.o.o., Zagreb, te upravljala timom djelatnika unutar odjela. Također, unutar iste kompanije sudjelovala je u izradama procjena društava, due diligenca, investicijskih studija te bila članom timova u zakonskim revizijama financijskih izvještaja, te poreznim revizijama. Svoju daljnju karijeru nastavlja od 2006. godine kao revizor u tvrtki KOPUN REVIZIJE d.o.o., Zagreb gdje već gotovo 10-ak godina radi kao voditelj timova u revizijama financijskih izvještaja za klijente Društva.
Mirela Španjol Marković
Mirela Španjol Marković
Mirela Španjol Marković vodeća je hrvatska poslovna konzultantica. Direktorica je i vlasnica tvrtke Ciceron komunikacije, specijalizirane za treninge iz područja retorike, komunikacijskih te prodajnih vještina. U svojoj 15- godišnjoj praksi održala je preko 700 treninga u najvećim domaćim i inozemnim tvrtkama. Autorica je prvog hrvatskog priručnika za retoriku Moć uvjeravanja – retorika za menadžere. Čest je gost – komentator u elektroničkim medijima u analizi javnog nastupa političara i javnih govornika općenito. Školovala se na prestižnim domaćim i stranim poslovnim školama, a iskustva iz pretežno njemačkog poslovnog okruženja rado prenosi domaćim poslovnim ljudima. Od 2012. bavi se i life te business coachingom.
Sandra Janković
Sandra Janković
dr.sc. Sandra Janković je redovita profesorica na Fakultetu za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Sveučilišta u Rijeci. Doktorat je stekla 2001. godine na Ekonomskom sveučilištu u Beču (Wirtschaftsuniversität Wien). Magistrirala (1997) je i diplomirala (1993) na Fakultetu za turistički i hotelski menadžment Opatija. Sudjelovala je na mnogobrojnim specijalizacijama i stručnim putovanjima u inozemstvu. Na Fakultetu predaje kolegije Upravljanje prihodima, Menadžersko računovodstvo, Računovodstvo malih i srednjih poduzeća i Cost Management te obnaša funkciju pomoćnika dekana za međunarodne studije. Suvoditeljica je projekta Benchmarking hrvatskog hotelijerstva te kourednica znanstvenog časopisa Tourism and Hospitality Management. Autorica je i koautorica šezdesetak znanstvenih i stručnih radova.
Nataša Kranjčec Makek
Nataša Kranjčec Makek
Nataša Kranjčec Makek ovlašteni je revizor i aktivni član Hrvatske revizorske komore. Posjeduje deset godina radnog iskustva na području računovodstva, revizije, financija te poreznih propisa. Od 2010. godine radi kao revizor u tvrtki KOPUN REVIZIJE d.o.o., Zagreb prvotno kao član timova u zakonskim revizijama financijskih izvještaja te na poslovima izrade due diligenca, izrade operativnih i financijskih planova u predstečajnim nagodbama, uvida u poslovanje, a u posljednje dvije godine kao voditelj tima u revizijama financijskih izvještaja za klijente Društva. Također, predaje na internim edukacijama za klijente društva prvenstveno iz područja poreza te računovodstva.
Jakša Lucarić
Jakša Lucarić
Jakša Lucarić, dipl. iur., je diplomirao na Pravnom Fakultetu u Zagrebu. Radno iskustvo stekao je u odvjetničkom društvu iz Zagreba te se nastavlja baviti odvjetništvom u svojem odvjetničkom uredu u Zagrebu do danas. Samostalni ured uređen je kao pružatelj usluga iz svih pravnih oblasti s osobitim naglaskom na postupak prisilne naplate, zatim na radno, odštetno i trgovačko pravo za potrebe pravnih i fizičkih osoba. Tijekom odvjetničke prakse pruža sve oblike pravne pomoći fizičkim i pravnim osobama u ostvarivanju i zaštiti njihovih prava i pravnih interesa, kao punomoćnik tvrtki, ustanova i pojedinaca u okviru svih pravnih područja, a isto tako pruža pravnu pomoć i poslodavcima i radnicima. Konstanto surađuje sa stručnjacima iz drugih područja, kao što su prevoditelji, sudski vještaci, geodeti i arhitekti. Predavač je s iskustvom u različitim pravnim temama i u nastojanju pružanja sveobuhvatne pravne pomoći, a uz održavanje klasičnih seminara i videoseminara.
Sendi Deželić
Sendi Deželić
Sendi Deželić, univ.spec.oec. ima dugogodišnje predavačko iskustvo u području menadžmenta, upravljanja ljudskim potencijalima, organizacijskog ponašanja i vodstva na Veleučilištu „Baltazar“ Zaprešić. Trenutno privodi kraju svoju disertaciju na doktorskom studiju „Management“ na Ekonomskom fakultetu u Osijeku. Objavljuje radove na domaćim i inozemnim znanstveno-stručnim konferencijama te se kontinuirano educira i usavršava na različitim edukacijama cjeloživotnog obrazovanja. Kroz interaktivni pristup na edukacijama, svojim razvijenim nastavničkim kompetencijama potiče polaznike na efikasno usvajanje i primjenu stečenih znanja.
Majda Berislavić
Majda Berislavić
Majda Berislavić je voditeljica odjela Programa i Promocije u Atlantic Grupi, zadužena za sve segmente BTL aktivacija sponzorstva, evente i promocije, od ugovaranja partnera do planiranja, provođenja i mjerenja aktivnosti; organizaciju nagradnih programa i organizaciju potrošačkog info telefona za sve poslovne jedinice Atlantic Grupe, a sve aktivnosti koje se odnose tržištima Slovenije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore te Makedonije. Nakon završenog Ekonomskog fakulteta – smjera računovodstvo, Majda daljnje poslovno usavršavanje nastavlja na postdiplomskom studiju Marketinški Management.
2018. završava Google-ov program za digitalne medije: Squared Online. Od samih karijernih početaka bavi se organizacijom nagradnih programa, te je u petnaestogodišnjem radu stekla iznimno regionalno iskustvo upravljajući kampanjama najvećih brandova Atlantic Grupe. Iskustvo u inozemnim projektima stečeno je mnogobrojnim organizacijama strateških sponzorskih projekata članica Atlantic Grupe, od kojih se posebno ističe sponzorska aktivacija na Novosadskom festivalu EXIT.
Aleksandra Uhernik Đurđek
Aleksandra Uhernik Đurđek
Aleksandra Uhernik Đurđek konzultantica je iz područja poslovnog turizma i organizacije skupova i Event Managerica. Osnivačica je i urednica specijalizirane društvene mreže za organizaciju evenata http://www.eventfully-croatia.com. Suradnica je i savjetnica za hrvatsko tržište HelmsBriscoe – najveće svjetske mreže nezavisnih profesionalaca iz područja poslovnih skupova (meetings & events). Od 1997. godine bavi se selektivnim oblicima turizma s naglaskom na kongresni turizam. Tijekom dosadašnje karijere organizirala je više od 80, većinom međunarodnih skupova i evenata u Hrvatskoj. Pored toga, organizirala je brojne incentive programe i team buildinge za domaće i strane korporativne klijente. Članica je strukovnih udruga Skal, SITE, HUPKT – Hrvatska udruga profesionalaca kongresnog turizma. Nositeljica je stručnih certifikata CIS – Certified Incentive Specialist od SITE te CCMEP – Certified Croatian Meetings & Events Specialist od HUPKT.
Tatjana Salopek
Tatjana Salopek
Odvjetnica Tatjana Salopek suvlasnica je odvjetničkog društva SALOPEK & SALOPEK j.t.d. U svojoj odvjetničkoj karijeri najveći dio vremena posvetila je bavljenju građanskim pravom, s naglaskom na trgovačko pravo, radno pravo, ovršno i stečajno pravo, te se naročito aktivno bavi područjem zaštite osobnih podataka. U području zaštite osobnih podataka odvjetnica je i aktivni predavač na seminarima i in house edukacijama, te je provela niz implementacija i usklađenja sa Općom uredbom o zaštiti osobnih podataka u tijelima javne vlasti i raznim trgovačkim društvima na području trgovine, marketinga, turizma, zdravstva i dr., a što ju čini mjerodavnim i zanimljivim predavačem u ovoj materiji.
Marija Kalinić
Marija Kalinić
Mr.sc. Marija Kalinić, diplomirala je na Pravnom fakultetu – Studiju za socijalni rad u Zagrebu, a magistrirala na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Kontinuirano se nadograđivala kroz treninge i edukacije iz različitih područja, a naročito iz područja primjenjene psihologije, čije spoznaje koristi u svom radu. Radeći godinama na poziciji direktorice Sektora za upravljanje ljudskim potencijalima, bila je zadužena za razvoj i implementaciju svih sustava za upravljanje ljudskim potencijalima, kao i za interni trening centar čijim radom i razvojem je također rukovodila. Danas je direktorica i vlasnica tvrtke za savjetovanje EPPUR SI MUOVE za poslovne edukacije, razvoj i implementaciju HR sustava. Članica je Upravnog vijeća Udruge U4HR – Udruge za upravljanje, umrežavanje,učenje i unaprjeđivanje ljudskih potencijala u Hrvatskoj , te predavačica kolegija Upravljanje ljudskim potencijalima na Visokoj poslovnoj školi PAR Rijeka i kolegijaOrganizacijsko ponašanje na Visokom učilištu EFFECTUS .
Branko Duvnjak
Branko Duvnjak
Branko Duvnjak, dipl. ing., diplomirao je na Fakultetu strojarstva i brodogradnje 1989. godine, usavršavao se na MBA studiju na ZŠEM-u u Zagrebu. Karijeru je počeo u Ericssonu, gdje je 10- tak godina, između ostalog, vodio sektore proizvodnje, tehnologije i osiguranja kvalitete. Zadnjih 15 godina je radio kao direktor uspješne privatne proizvodne tvrtke, koja je pod njegovim vodstvom povećala prihode sa dva na 20 milijuna EUR-a, broj zaposlenih sa 60 na više od 300, proizvodne pogone sa 1.000 m2 na 16.000 m2, uz konstantno profitabilno poslovanje. Završio je brojna dodatna menadžerska usavršavanja iz područja financija, strateškog planiranja, upravljanja promjenama i organizacijom, upravljanja proizvodnjom, osiguranja kvalitete, kao i pedagoško-psihološku izobrazbu. Trenutno je vlasnik tvrtke za poslovno savjetovanje Damasa, kroz koju djeluje kao konzultant.
Filip Fučić
Filip Fučić
Filip Fučić je u zadnjih 12 godina kombinirao ekonomska znanja i komunikacijske vještine kroz tri godine poduzetništva, pet godina vođenja odjela marketinga za B2B poduzeće u IT industriji, nagrađivane poslovne planove i pedesetak konzultantskih poslova na raznim projektima u malim i srednjim poduzećima. Iako je magistar struke u ekonomiji (Marketing, Analiza i poslovno planiranje, Trgovina) često mu kažu da za svoj profil izbjegava uobičajene grandiozne pojmove bez konkretnog značenja.
Osim kao marketingaš i analitičar, radio je i kao poduzetnik-početnik, autor projekata, istraživač tržišta, dizajner igara, intrapoduzetnik u tuđem SMB poduzeću, strateški analitičar, prodavač, predavač poslovnog planiranja na fakultetu (EFZG, puni semestar), kao autor promotivnih tekstova i brošura, event organizator, autor sedam imena proizvoda, voditelj debatnog tima, vanjski HR, autor stručnih članaka za Quora.com, predsjednik nevladine udruge, krizni komunikator i još pregršt manjih, ali specifičnih angažmana.
Danas radi za Houston, vlastiti obrt za poslovno savjetovanje, i to najčešće uz teme vezane za marketinšku strategiju, razvoj i lansiranje proizvoda, kriznu komunikaciju, marketinška istraživanja, kreativno pisanje, strateško savjetovanje te prezentacijske, prodajne i pregovaračke vještine.
Marina Bolanča Radunović
Marina Bolanča Radunović
Marina Bolanča Radunović, magistra ekonomije s preko 20 godina staža u komunikacijskoj industriji. Od 2013. godine vlasnica agencije za odnose s javnošću Abeceda komunikacije. Aktivno surađuje na području odnosa s javnošću s nizom velikih domaćih i stranih kompanija poput Tele2, Generali, Kaufland, Yves Rocher, Amway, Oktal Pharmom i dr. Gostujući predavač na fakultetu Libertas u Zagrebu i Kutini.
Andrej Tonković
Andrej Tonković
Andrej Tonković radi kao direktor marketinga u digitalnoj agenciji Arbona. U posljednjim godinama radio je na online strategiji oglašavanja ključnih klijenata, što uključuje Google Adwords, Google Analytics, Newsletter kampanje, oglašavanje na društvenim mrežama te optimizaciju. Također je zadužen za izradu media planova, planiranju strategije i mjerenja uspješnosti online oglašavanja.
Andrija Čolak
Andrija Čolak
Andrija Čolak – rođen u Rijeci, studirao u Kanadi marketing managment na Douglas College-u i BCIT-u. Prvu tvrtku pokrenuo sa 22 godine te napravio uspješni exit 5 godina kasnije. Pionir franšizne industrije u Hrvastkoj sa Surf’n’Fries brendom koji trenutno posluje na 4 kontinenta u 20 zemalja svijeta. Dopredsjenik franšiznog udruženja pri HGK-u. 2019. godine pokrenuo CFCG (Colak Franchise Consulting Group) grupaciju za savjetovanje u franšiznom poslovanju sa desetogodišnjim praktičnim iskustvom u franšiznoj industriji na internacionalnom nivou sa ciljem pomaganja drugim tvrtkama koje žele ući u franšizni svijet.
Saša Marenjak
Saša Marenjak
Prof. dr. sc. Saša Marenjak redoviti je profesor na Građevinskom fakultetu u Osijeku iz predmeta Cjeloživotna eksploatacija građevina, Gospodarenje građevina, Ukupni životni troškovi građevina i dr. Doktorirao je 2004. godine na Dundee University u Velikoj Britaniji. Sveučilišni i magistarski studij završio je na Građevinskom fakultetu u Zagrebu. Član je PPP Group for Europe – IPFA (International Project Funding Association), suosnivač i član Hrvatske udruge za upravljanje projektima (HUUP) te Hrvatskog savjeta za zelenu gradnju. Ovlašteni je konzultant Njemačkog savjeta za zelenu gradnju prema DGNB metodologiji za ocjenu održivosti građevina. Direktor je tvrtke PPP Centar d.o.o. za poslovno savjetovanje.
Dubravka Kopun
Dubravka Kopun
Završila je Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, smjer računovodstvo. Magistrirala je 2008. godine, a za svoj magistarski rad dobila je nagradu „dr. Ferdo Spajić“. Ovlašteni je revizor s položenim brokerskim ispitom pri Zagrebačkoj burzi. Već više od 20 godina radi u tvrtci Kopun revizije d.o.o., kao direktor tvrtke koji upravlja cjelokupnim revizorskim i konzultantskim odjelom. Od 2005. do 2006. je u Hrvatskoj udruzi revizora bila član komisije za registre, a od 2006. do 2014. je u AGN International grupaciji kao član komisije obavljala kontrolu kvalitete revizorskih kuća, a u Hrvatskoj revizorskoj komori je od 2010. do 2013. bila član Stegovnog vijeća. Predavala je na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu i Osijeku, Sveučilištu u Splitu-studij u Zagrebu, Zagrebačkoj školi ekonomije i menadžmenta (ZŠEM) kao i na drugim poslovnim školama, simpozijima i seminarima. Autor je brojnih članaka iz područja računovodstva, revizije, financija i kontrolinga. Koautor je na knjizi „Kontroling-između profita i održivog razvoja“. Kopun revizije d.o.o. jedna je od vodećih revizorskih kuća u Hrvatskoj.
Doc. dr. sc. Željko Mateljak
Doc. dr. sc. Željko Mateljak
Doc. dr. sc. Željko Mateljak – Doktor ekonomskih znanosti, diplomirao na sveučilišnom studiju Poslovne ekonomije smjer Menadžment 2006. godine, a doktorsku disertaciju obranio 2012. godine na temu Operativnog planiranja proizvodnje i efektivnosti proizvodnog procesa. Po završetku dodiplomskog studija izabran je u znanstveno-nastavno zvanje docenta za područje društvenih znanosti, polje ekonomija. Aktivno je sudjelovao na nizu međunarodnih i domaćih znanstvenih i stručnih skupova, te je samostalno i u koautorstvu objavio niz znanstvenih i stručnih radova te knjiga. Također je radio na brojnim znanstvenim projektima, te u izradi brojnih stručnih projekata i studija za gospodarske subjekte.
Sandra Brborović
Sandra Brborović
Sandra Brborović je samostalni savjetnik i edukator u hotelijerstvu te upravljanju prihodima. Diplomirala je na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu (1996.), te uz brojna stručna usavršavanja u području hotelskog poslovanja, stekla naziv Certified Hospitality Revenue Manager®, od strane American Hotel & Lodging Educational Insitute (2015.). Vanjski je suradnik Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Sveučilišta u Rijeci od 2011. (gost predavač na kolegijima Upravljanje prihodima, Poslovni informacijski sustavi, suradnik na projektu Benchmarking hrvatskog hotelijerstva).
Svoje dugogodišnje radno iskustvo u hotelijerstvu stekla je u grupaciji hotela HUP-Zagreb d.d. & Starwood Hotels & Resorts (Sheraton Zagreb Hotel, the Westin Zagreb, Four Points by Sheraton Panorama Zagreb, Hotel International, Hotel Jadran). Nakon više pozicija unutar navedene grupacije (voditelj kongresno-banketnog poslovanja, direktor prodaje hotela, direktor kongresno-banketnog poslovanja grupacije i dr.), do 2014. radi na poziciji Complex Revenue Managera za cijelu grupaciju (maksimizacija hotelskih prihoda kroz efektivnu cjenovnu politiku i upravljanje smještajnim kapacitetima za kompleks od 5 hotela; 1000 smještajnih jedinica). Od 2014. radi samostalno kao vanjski suradnik, savjetnik, upravitelj prihoda (Aspira Veleučilište, Split; Hotel Osijek; Hrvatska gospodarska komora; Dominic Smart & Luxury Suites, Beograd i dr.).Osnivač je i predsjednik Udruge ‘Na putu prema gore’ u Zagrebu, u kojoj se bavi projektima aktivnog odmora, razvojem te promicanjem planinskog i zdravstvenog turizma.
Ivana Uzelac
Ivana Uzelac
Na Zagrebačkoj školi ekonomije i managementa je završila je MBA studij iz područja Managementa. Nositeljica je međunarodnog certifikata CDCS dodijeljenog od strane BAFT-IFSA i IFS University u Londonu te je položila razne druge certifikate za dokumentarne akreditive, dokumentarne naplate i garancije pri Europskoj banci za obnovu i razvoj (EBRD) i Međunarodnoj trgovačkoj komori (ICC). Radi kao Voditeljica dokumentarnih akreditiva i naplata u Zagrebačkoj banci, gdje uz upravljanje timom i sudjelovanje na raznim projektima, daje stručna mišljenja i savjete te strukturira složene i povezane akreditivne i garancijske transakcije.
Ksenija Slovenec
Ksenija Slovenec
Ksenija Slovenec dipl. iur. – savjetnica u firmi AXA ADRIATICA consulting koja je više od 18 godina provela na rukovodećim pozicijama u Nabavama njemačkih trgovačkih lanaca (KAUFLAND, METRO CC) i Prodaji (5 god. vodila stranu firmu na HR tržištu, podigla prodaju za 80% i otvorila nove prodajne kanale: Ukrajina, Baltičke zemlje, Rumunjska, Grčka i Cipar).

  • Uspješno zaključila više od 3.000 ugovora sa domaćim i stranim dobavljačima
  • Bila je članica tima za internacionalnu nabavu
  • Bila odgovorna za razvoj robne marke
  • Kao Interim manager pomaže domaćim kompanijama i na nivou regije, reorganizirati odjela Nabave i Prodaje

Uža specijalnost su joj restrukturiranje odjela Nabave, izgradnja učinkovite Nabave, pregovori sa dobavljačima ili kupcima i porast podaje i profitabilnosti

Ivan Gašpert
Ivan Gašpert
Ivan Gašpert zadnje tri godine radi kao direktor korporativne prodaje i marketinga za Hilton hotele u Zagrebu. Ivan je profesionalni menadžer s magistarskom naobrazbom iz područja ekonomije i turizma te s 13-godišnjim iskustvom rada u turizmu i hotelskoj industriji za međunarodne hotelske brendove.
Kao redoviti predavač na više privatnih fakulteta u Zagrebu i Splitu od 2013. godine, objavio je nekoliko radova na temu prodaje u hotelijerstvu i turizmu. Ivanova stručna znanja i temeljne kompetencije su strategija prodaje i marketinga, implementacija standardnih operativnih procedura, financijska analiza, pregovaranje i ugovaranje, upravljanje prihodima, pre-opening hotela i unapređenje prodaje u hotelijerstvu i turizmu.
Vlaho Hrdalo
Vlaho Hrdalo
Član je Hrvatske odvjetničke komore od 19.01.2009. godine, a vlastiti odvjetnički ured otvorio je početkom 2012. Sudski je tumač za engleski jezik. Osim Pravnog fakulteta, završio je i sveučilišni interdisciplinarni poslijediplomski studij Diplomacije (sa završnim radom na temu “Digital privacy and Digital freedom”) dok trenutno pohađa doktorski studij prava te se u doktorskoj disertaciji bavi pametnim ugovorima. Predsjednik je Udruge za blockchain i kriptovalute (UBIK) te trenutno savjetuje nekoliko ICO projekata.
Nikola Škorić
Nikola Škorić
Osnivač i direktor Electrocoina, hrvatske mjenjačnice kriptovaluta. Diplomirao je računarstvo na FERu, i položio licencu za operatera reaktora. Nakon 7 godina iskustva u nuklearnoj industriji 2014. godine je osnovao Electrocoin s ciljem omogućavanja jednostavnog, legalnog i profesionalnog trgovanja bitcoinom u Hrvatskoj. Kroz godine tvrtka je postala najveća kriptovalutna mjenjačnica u Hrvatskoj, svoje poslovanje proširila na cijelu Europsku uniju, dio JI Europe, te na druge najpopularnije virtualne valute. Uz trgovanje vitualnim valutama Electrocoin d.o.o. danas razvija nekoliko projekata temeljenih na blockchain tehnologiji i nudi usluge razvoja i konzultacija vezano uz razne aspekte uporabe ove tehnologije.
Mihaela Grubišić Šeba
Mihaela Grubišić Šeba
Mihaela Grubišić Šeba, CFA, diplomirala je na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, smjer Financije, 2000. godine. Na istom je fakultetu završila poslijediplomski studij Računovodstvo, revizija i financije i magistrirala 2008. te doktorirala 2011 godine. Po završetku CFA programa 2006. godine stekla je pravo korištenja međunarodno priznate povelje ovlaštene financijske analitičarke (CFA charter).
Radila je u bankarstvu (središnjoj i poslovnoj banci), na javnom znanstvenom institutu, a sada radi kao neovisna konzultantica. Dosada je sudjelovala na preko pedeset domaćih i međunarodnih projekata u različitim sektorima za naručitelje iz privatnog i javnog sektora te međunarodne financijske institucije, uključivo javno-privatna partnerstva, koncesije, restrukturiranja, projektno financiranje, evaluacije projektnih prijedloga. Najčešće kao financijska konzultantica, analitičarka, stručnjakinja za studije izvedivosti i korporativno upravljanje, a ponekad i kao voditeljica projekta.
Napisala je preko pedeset znanstvenih i stručnih radova, koji su objavljeni u domaćim i međunarodnim časopisima i knjigama. Članica je CFA Institute, VA, US, Hrvatske udruge investicijskih profesionalaca i Hrvatske udruge računovođa i financijskih djelatnika.
Nika Gulin
Nika Gulin
Nika Gulin magistra je edukacije govorništva i informacijskih znanosti te trenerica poslovnih vještina u Ciceron komunikacijama. Diplomirala je na Filozofskom fakultetu u Zagrebu na Odsjeku za fonetiku (smjer govorništvo) i na Odsjeku za informacijske i komunikacijske znanosti. Uža specijalnost su joj edukacije iz područja javnog nastupanja, prezentacijskih vještina, argumentacije i komunikacije. Iz profesionalnog bavljenja sportom donosi vještine timskog rada, vođenja i utjecanja na tim i pojedinca.
Ivana Delalić
Ivana Delalić
Ivana Delalić, odvjetnica
Tijekom karijere, Ivana se specijalizirala u području prava društava i tržišta kapitala. Kroz rad u vodećem odvjetničkom društvu u Hrvatskoj, Ivana je koordinirala timove prilikom provođenja restrukturiranja dioničkih društava i društava sa ograničenom odgovornošću na reguliranom tržištu.
Nadalje, Ivana svakodnevno savjetuje klijente u svim aspektima trgovačkog prava i prava društva, provodi postupke dubinske analize društava i savjetuje klijente prilikom pripajanja i preuzimanja drugih društava, uključujući postupke osnivanja, restrukturiranja i privatizacije, zajedničkih pothvata, ulaganja i usklađenosti sa zakonodavstvom Republike Hrvatske.
Uz navedeno, Ivana je iskusna u vođenju trgovačkih sporova, te postupaka (pred)stečaja.
Tajana Zlabnik
Tajana Zlabnik
Odvjetnica Tajana Zlabnik diplomirala je 2003. godine na Pravnom fakultetu u Zagrebu, a pravosudni ispit položila je 2005. godine. Karijeru je započela kao sudski vježbenik Općinskog građanskog suda u Zagrebu, a nastavila kao odvjetnički vježbenik s položenim pravosudnim ispitom. Duži niz godina radila je kao pravnica na radnom mjestu tajnika odgojno-obrazovne ustanove te posjeduje certifikat iz područja javne nabave. Samostalni odvjetnički ured sa sjedištem u Zagrebu otvara 2015. godine. Osobito se bavi područjima radnog, trgovačkog i obveznog prava te poslovanjem i radom javnopravnih tijela. Autorica je brojnih stručnih članaka iz područja prava te predavač na brojnim seminarima i radionicama.
Docent dr. sc. Davor Perkov
Docent dr. sc. Davor Perkov
Docent dr. sc. Davor Perkov je profesor na Sveučilištu Libertas u Zagrebu gdje predaje kolegije Strateški menadžment, Međunarodna ekonomija, Organizacija I Globalizacija na doktorskom studiju. Dugogodišnji je predavač i na Veleučilištu VERN’ na kojem sudjeluje u izvedbi kolegija Poslovna organizacija i upravljanje promjenama na studiju poduzetničkog menadžmenta. Davor kao certificirani poslovni konzultant (pri WKO Austria) radi s menadžerima i pomaže im u savladavanju vještina vođenja i kompleksnih procesa organizacijskih promjena. U proteklih 15 godina savjetovao je niz privatnih kompanija u Hrvatskoj, Sloveniji i Makedoniji, uključujući Atlantic Grupu, Auto Hrvatsku, Kraš, Polikliniku Bagatin, Bluesun Hotels&Resorts, Gavranović, Končar-Elektroindustriju, Valamar Grupu, te Savu i Triglav (Slovenija) i MAN Importer Skopje (Makedonija). Također je radio i s menadžerima različitih javnih organizacija kao što su Hrvatski autoklub (HAK), Financijska agencija Fina, Hrvatske šume, HAMAG-Bicro, Odašiljači i veze i Narodne novine.

Doktorirao je na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu na temu upravljanja promjenama (mentor: profesor Velimir Srića). Pri Međunarodnoj poslovnoj školi IEDC Bled završio je „General Management Programme“. Objavio je više od 20 znanstvenih radova, često nastupa na međunarodnim konferencijama kao autor, keynote speaker ili motivacijski govornik. Suautor je šest knjiga-udžbenika. Najnoviji udžbenik je „Upravljanje promjenama u poslovnoj organizaciji digitalnog doba“ (Narodne novine, 2019.).

Hrvoje Jovanović
Hrvoje Jovanović
Hrvoje Jovanović, dipl. novinar, rođen je 1981. godine u Gospiću. Karijeru je započeo u Hrvatskom Telekomu na Odsjeku za podršku poslovnim korisnicima.
Ima dugogodišnje iskustvo rada s svim profilima korisnika kao i uspostavljanja učinkovite strukture unutar kompanije za rješavanje svih eventualnih korisničkih upita i reklamacija.
Trenutno radi u KIA Motors Adria Group-i na poziciji regionalnog koordinatora korisničkog zadovoljstva gdje kroz razne projekte, daje stručna mišljenja i savjete te strukturira organizacijske promjene koje za cilj imaju unaprijeđenje korisničkog iskustva na svim dodirnim točkama sa kupcima. Također i operativno nadzire rješavanje svih reklamacija unutar grupacije.
Martina Jambreković
Martina Jambreković
Martina Jambreković je prodajni konzultant u tvrtki Megatrend Redok d.o.o./Omnizon Networks, koja kao informacijski posrednik, pruža sigurnu i jednostavnu uslugu elektroničke razmjene dokumenata (EDI -Electronic Data Interchange). Martina je od 2005. do 2016. radila kao Key Account Manager u Telekom Industriji (Amis Telekom). Pohađala je Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu i specijalistički studij PR Managementa. Kroz poslovnu praksu, postala je stručnjak za prepoznavanje potreba klijenata u primjeni inovacija iz IT sektora, s ciljem poboljšanja procesnih protokola klijenta. Sudjelovala je pri uspješnoj implementaciji novih tehnologije u poslovne procese preko 200 klijenata, iz sektora retaila, logistike i autoindustrije, i drugih gospodarskih grana.
Gordan Turković
Gordan Turković
Gordan Turković suvlasnik je i partner u agenciji CTA komunikacije te je komunikacijski savjetnik s višegodišnjim iskustvom u strateškom savjetovanju, kriznom komuniciranju i političkom marketingu. Prethodno je sedam godina radio u agenciji za odnose s javnošću Manjgura u kojoj je bio zadužen za razvoj strategija kampanja, ali i njihovu operativnu provedbu i koordinaciju. Savjetovao je i kandidate u čitavom nizu političkih kampanja u Hrvatskoj i regiji i to na svim razinama – predsjedničkim, općim izborima, izborima za Europski parlament te lokalnim izborima. U vrijeme između političkih kampanja surađuje s klijentima iz različitih sektora u razvijanju njihovih komunikacijskih strategija te je bio i dugogodišnji komunikacijski savjetnik nekolicini gradonačelnika i župana. Zajedno s Manjgurinim izbornim timom dobitnik je i prestižnu nagradu Polaris za 2018. godinu koju, za izvrsnost u provedbi političkih kampanja i strategija, uručuje Europsko udruženje političkih konzultanata (EAPC) i to u konkurenciji agencija i kampanja iz čitavog svijeta. Gordan je i vanjski predavač na kolegiju „Strategije upravljanja odnosima s javnošću pri Katedri za marketing i komunikacije Poslovnog veleučilišta Zagreb te učestalo održava gostujuća predavanja, edukacije i radionice na drugim fakultetima, privatnim školama i za klijente. Prije Manjgure i CTA komunikacija, Gordan je šest mjeseci stažirao u Uredu Visokog povjerenika Ujedinjenih naroda za izbjeglice (UNHCR) u Zagrebu u Odjelima za povratak i reintegraciju i Odjelu za odnose s javnošću te radio kao novinar za MediaScan. Diplomirao je politologiju na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu 2009. godine. Na matičnom fakultetu završio je i poslijediplomski specijalistički studij „Regionalne komparativne studije Srednje i Jugoistočne Europe” te stekao titulu sveučilišnog specijalista komparativne politike.
Petar Tanta
Petar Tanta
Petar Tanta direktor je i partner u CTA komunikacijama s iskustvom savjetovanja klijenata iz različitih sektora. Izrasta u komunikacijskog stručnjaka kroz rad u agenciji Millenium promocija nakon čega prelazi u Preclarus komunikacije, gdje se bavi ponajviše korporativnim komuniciranjem, strateškim savjetovanjem i političkom marketingu. Najviše surađuje s klijentima u telekomunikacijskoj industriji i energetskom sektoru. Potom odlazi u agenciju Manjgura gdje vodi klijente iz prehrambene industrije i politike. U ljeto 2016. godina dolazi u najveći trgovački lanac u Hrvatskoj, Konzum na mjesto voditelja Odnosa s javnošću, organizacije događaja i društveno odgovornog poslovanja. Najzaslužniji je za uspješno provođenje niza kampanja gdje su po prvi puta spojeni elementi digitalnog marketinga i odnosa s javnošću u retail industriji, a sudjelovao je u svim ostalim internim i eksternim kampanjama tvrtke. Nakon odlaska iz Konzuma, osniva agenciju CTA komunikacije, a redovni je predavač na Londonskoj školi za odnose s javnošću (LSPR). Specijalizirao je marketing i komunikacije na Visokoj poslovnoj školi Zagreb (VPŠZ). Zajedno s Manjgurinim izbornim timom dobitnik je i prestižnu nagradu Polaris za 2018. godinu koju, za izvrsnost u provedbi političkih kampanja i strategija, uručuje Europsko udruženje političkih konzultanata (EAPC) i to u konkurenciji agencija i kampanja iz čitavog svijeta.
Maja Radišić Žuvanić
Maja Radišić Žuvanić
Maja Radišić Žuvanić, magistra prava, voditeljica je Službe za digitalno gospodarstvo u Ministarstvu gospodarstva, poduzetništva i obrta. Elektroničkim poslovanjem i digitalizacijom poslovnih procesa bavi se od 2012. godine. Kao članica radne skupine Digitalno društvo aktivno sudjeluje u izradi Nacionalne razvojne strategije Republike Hrvatske 2030. Članica je Nacionalnog vijeća za kibernetičku sigurnost, Ekspertne radne skupine Europske komisije za elektroničku trgovinu, Upravnog vijeća Hrvatske akreditacijske agencije, Projektnog tima Promocija poduzetništva 2017-2019, predstavnica je nacionalnog CEF Telekom Koordinatora i Info point za korisnike CEF instrumenta te menadžer Pouzdanog popisa pružatelja usluga povjerenja RH.
Jovana Zoroe
Jovana Zoroe
Jovana Zoroe je Account i Advertising Managerica u digitalnoj agenciji Jasno&Glasno, zadužena za sve segmente internet marketinga – od planiranja i izrade web stranica, preko kreiranja i upravljanja oglasnim kampanjama do postavljanja nastupa i upravljanja komunikacijom s korisnicima na društvenim mrežama. Jovana je u digitalne vode ušla 2010. godine, kroz PR struku i novinarstvo. Diplomirala je novinarstvo na Političkim znanostima u Beogradu i master marketinga i odnosa s javnošću na Fakultetu organizacionih nauka u Beogradu. Imala je prilike raditi u zdravstvenom PR-u, novinarstvu, marketinškim agencijama i startup-ima. Autorica je članaka na nizu srpskih portala i dugogodišnja je kolumnistica vodećeg IT magazina u Srbiji – PC Press. Jovana je stručnjakinja za upravljanje oglasnim kampanjama na svim ključnim online platformama i društvenim mrežama kao što su Google, Facebook, YouTube, Instagram i LinkedIn. Autorica je desetak digitalnih strategija malih i velikih tvrtki te se bavi digitalnim nastupom brojnih internacionalnih i domaćih brendova. U Jasno&Glasno upravlja digitalnim nastupom najvećih klijenata tvrtke.
Ratko Stanković
Ratko Stanković
Izv. prof. dr. sc. Ratko Stanković rođen je 1964. u Zagrebu. Magistrirao je i doktorirao na Fakultetu prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu. Autor je više znanstvenih i stručnih radova, udžbenika i priručnika iz područja logistike. Profesionalnu karijeru započeo je 1992. godine u Ministarstvu prometa i veza, zatim je više od 20 godina radio u gospodarstvu, na operativnim i rukovodećim poslovima u logističkoj industriji (Transadria d.d. i Alfalog d.o.o.). Sada je zaposlen na Fakultetu prometnih znanosti, gdje predaje na Studiju logistike i sudjeluje u znanstvenim i stručnim projektima Fakulteta. Član je Hrvatske komore inženjera tehnologije prometa i transporta, a stručni ispit za ovlaštenog inženjera položio je 2010. godine.
Luka Orlović
Luka Orlović
Luka Orlović, dipl. oec. – završio 2012. godine poslijediplomski sveučilišni studij Poslovne ekonomije na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, smjer Financijsko izvještavanje revizija i analiza. Ovlašteni je revizor i aktivni član Hrvatske revizorske komore. Karijeru je započeo u knjigovodstvenom uredu 2007. godine, a nastavio u reviziji 2008. godine. Posjeduje više od deset godina radnog iskustva na području revizije, računovodstva, financija te poreznih propisa. Vlastiti revizorski ured otvara u Zagrebu 2014. godine. Uz revizije financijskih izvještaja, bavi se pregledom financijskih izvještaja s područja računovodstva i poreza, izradama procjena društava, due diligenca, te investicijskih studija. Autor je brojnih stručnih članaka iz područja računovodstva, revizije i poreza te predavač na brojnim seminarima i radionicama.
Dubravko Tomašić
Dubravko Tomašić
Dubravko Tomašić je rođen 1974. godine u Zagrebu. Od 1992. do 1997. godine studirao je na Fakultetu prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, na kojem je diplomirao u travnju 1997. godine. Nakon završenog doktorskog studija pri Fakultetu prometnih znanosti, 2010. godine obranio je doktorsku disertaciju vezano za područje optimiranja zaliha u lancu opskrbe. Docent je u naslovnom zvanju i višegodišnji vanjski suradnik na Studiju logistike pri Fakultetu prometnih znanosti. U koautorstvu je objavio više znanstvenih i stručnih radova, te je sudjelovao i izlagao na više značajnih međunarodnih znanstvenih skupova. Zaposlen je u gospodarstvu, a posljednjih petnaest godina na različitim upravljačkim i izvršnim funkcijama višeg menadžmenta.
Zoran Kežman
Zoran Kežman
Zoran Kežman je svoje bogato iskustvo vođenja ljudi izgradio tijekom 18 godina obnašanja različitih rukovodećih pozicija u korporativnom svijetu, u rasponu od linijskog menadžmenta, preko srednjeg menadžmenta do najvišeg nivoa upravljanja. Kao iskusan poslovni lider, on je pouzdan poslovni savjetnik i stručnjak za razvoj vodstva. Tijekom svoje karijere u IBM-u, Hrvatskom Telekomu i Optimi Telekomu pridonio je brojnim mogućnostima poslovnog razvoja, strateškim projektima, uvođenju novih usluga i proizvoda, organizacijskim transformacijama, programima za poboljšanje iskustva korisnika i zaposlenika, kao i mnogim inicijativama za poboljšanje poslovanja. Kao predsjednik Uprave Optima Telekoma (2014-2018), proveo je operativno restrukturiranje kompanije poslije provedene predstečajne nagodbe, a pod njegovim vodstvom je realizirano i vrlo zahtjevno pripajanje i integracija društva H1 Telekom. Prije toga, u Hrvatskom Telekomu je kao operativni direktor vodio veleprodajnu organizaciju (2010-2014), cjelokupnu maloprodaju T-Coma (2005-2010) te prodaju ključnim korisnicima (2003-2005). Karijeru je započeo u IBMu, u kojem je proveo ukupno 13 godina (1990-2003), na različitim specijalističkim i menadžment pozicijama.
Kao strastveni predavač i trener, tijekom svoje karijere, pridonio je razvoju i napretku brojnih menadžera koji danas drže različite pozicije u privatnom i javnom sektoru, neprestano potičući ambicije ljudi i osobno se angažirajući na izgradnji njihovih kompetencija. Njegov uravnotežen i pragmatičan pogled na korištenje načela i prakse razvoja vodstva u poslovnom okruženju, utemeljeno je na uvjerenju u osnaživanje ljudi – u davanju priliku da iskoriste svoju domišljatost i osmisle promišljene odluke za stvaranje nove budućnosti.
Ksenija Kramar
Ksenija Kramar
Ksenija Kramar završila je Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Radno iskustvo stjecala je u Ljubljanskoj banci na poslovima građanstva i privrede, u izrađivanju analiza razvoja i poslovanja poduzeća za pripremu odluka bančinih tijela o investicijskom i dugoročnom kreditiranju, te u izradi mišljenja o ekonomskoj opravdanosti investicijskih projekata kao voditelj odjela dugoročnog kreditiranja. Sudjelovala je u utemeljenju kunskog i deviznog poslovanja Zadružno privatne banke (Ilirija banka d.d.). Zajedno sa suosnivačima razvila je neovisnu tvrtku za reviziju, računovodstvo i porezno savjetovanje Krako – Revizija d.o.o., gdje radi i danas na mjestu člana uprave društva, zadužena za područje revizije i poreznog savjetovanja. Osnivač je i javnog trgovačkog društva „Kramar Porezno Savjetovanje“. Posjeduje zvanja i certifikate ovlaštenog poreznog savjetnika, ovlaštenog revizora, ovlaštenog internog revizora; specijalist za gospodarstvo, ovlaštenog forenzičnog računovođe, te ovlaštenog računovođe. Kao suradnik inozemnog proizvodnog društva, radila je edukacije o korporativnom izvješćivanju povezanih društava u Hrvatskoj, Sloveniji, Bosni i Hercegovini i Srbiji. Kao član projektnog tima sudjelovala je u implementaciji SAP-a u poslovne sustave hrvatskog društva u inozemnom vlasništvu, te u istima održavala seminare iz područja transfernih cijena i dvostrukog oporezivanja. Predavač je i edukator iz područja poreza i računovodstva u četiri konzultantska društva.
Maša Zibar
Maša Zibar
Maša Zibar, mag. novinarstva – Još za vrijeme studija zaposlila se na TotalnomFM, a kasnije i na Enter Zagreb radiju. Radila je kao news presenter, producent i asistent direktora. Nakon šest godina radijskog novinarstva, dobiva poziv za sudjelovanje u pokretanju prve mreže YouTubera nazvane JoomBoos. 2017. u potpunosti se posvecuje svojim društvenim mrežama i YouTube kanalu Mashin’theBeauty. Danas je već šest godina prisutna na društvenim medijima te prošle godine osvaja nagrade od strane Cosmopolitana, Glorije i Diabloga za beauty influencera godine.
Bojan Kovačević
Bojan Kovačević
Bojan Kovačević je poduzetnik, prezentator, vlasnik tvrtke, direktor prodaje, trener i edukator.
Njegova tvrtka DIREKTNA PRODAJA bazirana je na praktične prodajne treninge. Treninzi su namijenjeni prodajnim silama na terenu, call centrima, voditeljima prodaje, te konzultacijama u svrhu izgradnje prodajnih procesa. Radno iskustvo od preko 20 godina pretočio je u praksu, stoga uspješno vlada tehnikama prodaje koje će pomoći i onima s najmanje iskustva i znanja, a posebno se ističe njegov trening pod nazivom #DNK. Odradio je prezentacije pred više od 22.000 ljudi, na taj je način stekao veliko iskustvo u prezentacijskim vještinama. Do nedavno bio je direktor prodaje jednog od poznatijih internet-portala, gdje je radio s više od 30 ljudi. Kroz redovite prodajne treninge pomjerio je granice prodajne komunikacije u segmentu prodaje marketinških rješenja. Hobi mu je čitanje stručne literature kao i gledanje raznih predavanja iz sfere prodaje.
Njegov moto glasi: NEZNANJE JE PUNO SKUPLJE.
Ružica Čerkez
Ružica Čerkez
Ružica Čerkez, mag. ing. prehr. tehnologije, fitoterapeut je diplomirala 1989. g. na Prehrambeno-Biotehnološkom fakultetu u Zagrebu,smjer prehrambena tehnologija. Vlasnica je Holističkog centra Biram zdravlje gdje primjenjuje prirodne metode: zdravu prehranu, fitoterapiju i elektroterapiju. Fitoterapiju je diplomirala na Galbanumu, 2017.godine, te stekla zvanje fitoterapeut. Direktorica je obiteljske firme Vemag d.o.o.,gdje se, zajedno sa suprugom Velimirom, bavi ugostiteljstvom. U sklopu Vemag doo se nalazi Bistro Mostovi na Radničkoj c.1a, gdje u praksi primjenjuje stečena znanja o hrani. Pohađala je razne seminare i edukacije iz polja kvantne fizike, funkcionalne hrane, fitoterapije te je nositeljica raznih stručnih certifikata. Članica je HUPEDa (Hrvatsko Udruženje za Prirodnu, Energetsku i Duhovnu medicinu).
Tomislav Pereglin
Tomislav Pereglin
Tomislav Pereglin rođen je 1978. u Zagrebu. Diplomirao je na Fakultetu prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu. Profesionalnu karijeru započeo je 2004. godine, a momentalno je zaposlen u RALU logistici, vodećoj kompaniji integriranih logističkih usluga u hladnom lancu u regiji i JI Europi, na poslovima kontrolinga i kvalitete. Interni auditor s višegodišnjim iskustvom ISO9001:2015/HACCP/IFS logistics/GDP PHARMA. Vanjski stručni suradnik Fakulteta prometnih znanosti.