Dražen Lančić
Dražen Lančić
Dražen Lančić, dipl. iur., rođen je 1966. godine u Zagrebu. Diplomirao je na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, a 1994. godine položio je pravosudni ispit. Karijeru je započeo kao odvjetnički vježbenik u odvjetničkom uredu Diane Vranković, a nastavio u Hrvatskoj banci za obnovu i razvitak kao referent za pravne poslove, rukovoditelj Direkcije pravnih poslova i direktor Sektora podrške. Od 2006. vodi samostalnu odvjetničku prasku specijaliziranu za područja: trgovačko i radno pravo, obvezno pravo i ugovorni odnosi.

Radio je kao predavač na Suvremenom učilištu Split, Centru poslovne izvrsnosti u Zagrebu, Sveučilištu u Splitu, a trenutno predaje trgovačko i radno pravo na Poslovnom učilištu Experta u Zagrebu. Autor je niza članaka iz područja prava, predavač na brojnim radionicama te koautor knjiga: „Poduzetnička ekonomija“ i „Primijenjeno poduzetništvo“. Završio je dodatna menadžerska usavršavanja i usavršavanja iz poslovnog bankarstva, a član je raznih stručnih udruga, između ostalih i Odvjetničke komore Republike Hrvatske.

Darko Dobrić
Darko Dobrić
Darko Dobrić, dipl.ing., konzultant i trener specijaliziran za sektor automobilske industrije, započeo je s razvojem konzultantskog i trenerskog posla 2008. s namjerom da više od 20 godina znanja i iskustva u automobilskoj industriji prenese na kolege profesionalce iz automobilskog sektora. Profesionalno iskustvo stjecao je u regionalnim uredima nekih od najvećih svjetskih proizvođača vozila. IVECO je donio znanje i iskustvo prodaje u segmentu gospodarskih vozila, a upravljačka zaduženja u General Motorsu u podružnicama Opel odnosno Chevrolet, su doprinjeli razumijevanju zakonitosti poslovanja u sektoru osobnih i lakih gospodarskih vozila.Radio je I na pozicija direktora Chevroleta za Hrvatsku, Sloveniju i BIH. Tijekom posljednjih 10 godina konzultantski i trenerski surađuje s BMW-om, Jaguarom, Land Roverom, Porscheom, Opelom, a stručnost je potvrđena I međunarodnim certifikatima “Raytheon Master Trainer” i “BMW Group Master Trainer”.
Maja Živanović Ivankić
Maja Živanović Ivankić
Diplomirala na ekonomskom fakultetu u Zagrebu, Sveučilište u Zagrebu, smjer računovodstvo. S obzirom na obavljanje djelatnost kojoj prethode česte izmjene zakonskih propisa, svoje obrazovanje nadograđuje pohađanjem redovitih edukacija iz područja računovodstva, poreza i financija što potvrđuje i položen ispit za ovlaštenog poreznog savjetnika pri Hrvatskoj komori poreznih savjetnika kao i pohađanje Poslijediplomskog doktorskog studija na Ekonomskom fakultetu.
Aktivno sudjeluje kao predavač iz raznih područja oporezivanja, računovodstva i financija pri Gradu Zagrebu-Poduzetničkom centru, te kao predavač predstavnik Hrvatske komore poreznih savjetnika.
Direktorica je i vlasnica tvrtke Prosperitus savjetovanje d.o.o., za računovodstvo i savjetovanje i Porezno savjetništvo Maja Živanović j.t.d, sa sjedištem u Zagrebu specijalizirane za obavljanje računovodstvenih poslova društava, obrta, neprofitnih organizacija, porezno i financijsko savjetovanje, čije usluge trenutno koristi preko 100 klijenata. Početak karijere tijekom 2005. započinje kao suradnik Stalnom sudskom vještaku za računovodstvo, financije i poreze, gdje kroz razne slučajeve iz gospodarstva stječe iskustvo kroz istraživanje poreznih propisa i računovodstvenog tretiranja poslovanja.
Najveći dio profesionalne karijere provela je na vođenju računovodstva društava raznih djelatnosti, te individualnim pristupom svakom klijentu stekla razna iskustva kreativnog računovodstva, porezne optimizacije poslovanja klijenata i financijskog poslovanja.
Kao zadnji veći projekt na kojemu je radila može izdvojiti poziciju vanjskog konzultanta za računovodstvo, poreze i financije pri restrukturiranju najvećeg hrvatskog brodogradilišta BRODOSPLIT-BRODOGRAĐEVNA INDUSTRIJA SPLIT d.d.
Iviana Penić
Iviana Penić
Iviana Penić, dipl. oec., završila je Ekonomski fakultet u Rijeci gdje je već uz studij krenula s radom u ljudskim resursima. Za vrijeme studija počela se dodatno usavršavati u području leadershipa, projektnog menadžmenta te EU fondova te je završila program za Voditelje ljudskih resursa pri samom Institutu za menadžment. Svoju karijeru započinje u agenciji za zapošljavanje gdje je bila on site voditelj projekta zapošljavanja prilikom osnivanja talijanskog call centra u sklopu kojeg se bavila selekcijom i zapošljavanjem djelatnika, administracijom, unaprjeđenjem organizacije, međukulturalnim usklađenjem menadžmenta i radnika i motivacijom ustupljenih djelatnika. Potom prelazi u Kia Motors Adria Grupu gdje uspostavlja odjel ljudskih resursa za Hrvatsku, Bosnu i Hercegovinu te Srbiju te je zadužena za selekciju i zapošljavanje djelatnika u retailu i high level managementu, uspostavu svih procesa i procedura u sklopu odjela ljudskih resursa, razvoj procesa praćenja uspješnosti odjela kao i procesa unaprijeđena međuljudskih odnosa.
Trenutno je Voditeljica HR-a i općih poslova za tvrtku Europhone, najvećeg franšiznog partnera vodećih hrvatskih teleoperatera gdje radi na uspostavi odjela ljudskih resursa, počevši od formiranja organizacijske strukture, razvoja svih potrebnih procesa unutar i između odjela, razvojem selekcijskih procesa, unaprjeđenjem međuljudskih odnosa i razvoja zaposlenika. Pored toga voditeljica je niza projekata u sklopu računovodstvenog, marketinškog i IT odjela. Specijalizirala se za pokretanje startupa odjela ljudskih resursa, traženje i selekciju kandidata, kreiranje organizacijske strukture te izradi sustava plaća i nagrađivanja.
Zdravko Jandrić
Zdravko Jandrić
Zdravko Jandrić, mag. iur., rođen je 1987. godine. Završio je Pravni fakultet u Zagrebu 2012. godine, a pravosudni ispit položio je 2015. godine. Posjeduje više od tri godine radnog iskustva u odvjetništvu. Pravna područja su mu: građansko, trgovačko, radno i prekršajno pravo, a specijalizirao se za zaštitu osobnih podataka i primjenu Opće uredbe o zaštiti podataka, gdje svakodnevno za potrebe klijenata izrađuje potrebnu dokumentaciju. Služi se engleskim jezikom aktivno u govoru i pismu, a njemačkim i španjolskom jezikom služi se pasivno. Član je Hrvatsko-japanskog kulturno-gospodarskog društva te bivši član ELSA-e Zagreb (Europske udruge studenata prava).
Kristina Androlić
Kristina Androlić
Kristina Androlić diplomirala je na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu. Prije svoje poduzetničke priče radila je u Vindija d.d., u odjelima prodaje, marketinga i izvoza. Bila je Voditelj prodaje u tvrtki Winair d.o.o., za generalnu avijaciju. Nekoliko godina bila je voditelj marketinga i direktorica Radio Varaždina.
Certificirana je Voditeljica izrade i provedbe projekata financiranih iz EU fondova te certificirani stručnjak za javnu nabavu.
Radno iskustvo iz privrede te iskustvo upravljanja tvrtkom koristi u svakodnevnom radu na razvoju poslovnih planova, marketing strategija te pripremi projektnih prijava na natječaje domaćih i EU fondova. Stečeno znanje i iskustvo rado prenosi i sudionicima svojih predavanja i edukacija. Predavač je Poslovnog uzleta te redovno piše za Varaždinski.hr
Svjetlana Lidmila
Svjetlana Lidmila
Svjetlana Lidmila, mag. iur., rođena je 1986. godine u Zagrebu. Diplomirala je na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 2011. godine, a 2013. godine položila je pravosudni ispit. Tijekom studija pohađala je Građanskopravni modul, te obavljala stručnu praksu u javnobilježničkom uredu u Ivanić-Gradu, kao i na Općinskom sudu u Ivanić-Gradu. Ima više od pet godina radnog iskustva u odvjetništvu na područjima građanskog, trgovačkog, radnog i prekršajnog prava. Služi se engleskim jezikom aktivno u govoru i pismu, a pasivno njemačkim jezikom.
Laura Plantak
Laura Plantak
Laura Plantak je magistra kulturologije, smjera kulturalni menadžment. Vlasnica je Propriuma (www.proprium.hr) koji pomaže pojedincima i organizacijama pružanjem poslovnih i profesionalnih usluga u području kreativnih i kulturnih industrija. Tijekom proteklih devet godina u sklopu radionica prodaje održavala je treninge samopromocije na studentskim konferencijama i kongresu Kreativna riznica. Uz poslovni angažman, predsjednica je udruge KultAkt za projekte u kulturi. Tijekom studija, bila je aktivni član udruge AIESEC Osijek, kao potpredsjednica za odnose s korporativnim sektorom i predsjednica lokalnog odbora. Sudjelovala je na različitim domaćim i inozemnim konferencijama te neformalnim programima obrazovanja (DEMO akademija, Škola kreativnog pisanja, i sl.). te volontirala u organizacijama i na brojnim projektima, među kojima su i Dani otvorenih vrata Kulturologije, Osječko ljeto kulture, Muzej Slavonije, Muzej likovnih umjetnosti, Festival dječjih prava UNICEF, Matica Hrvatska, i sl. Izdala je dvije publikacije u zbornicima radova: „Mala knjiga velikih ljudi“ i „Bajsom kroz meandar“.
Ivan Spajić Buturac
Ivan Spajić Buturac
Ivan Spajić Buturac već deset godina sudjeluje u digitalizaciji kompanija. Posljednjih sedam radi s velikim i globalnim kompanijama, gdje je bio zadužen za digitalizaciju komunikacijskih kanala, internu transformaciju i edukaciju zaposlenika te razvoj društvenih mreža. Također, bio je zadužen za transformaciju trgovačkih partnera i njihove webshop prodaje, sustava lojalnosti, višekanalnog iskustva i unaprjeđenje organizacije. Voditelj je projekata Digitalne transformacije i Agilnog retaila u kompaniji SPAN. Usto je sudionik u projektima upravljanja promjenama, inovacijama i internim komunikacijama, kao i adopciji informatičkih alata, koji se mogu iskoristiti za bolje upravljanje organizacijama.
Tajana Kramar Šandl
Tajana Kramar Šandl
Tajana Kramar Šandl, univ. spec. oec. magistar ekonomije, rođena je 1982. godine u Zagrebu. Završila je Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, a trenutno pohađa poslijediplomski doktorski studij na Ekonomskom fakultetu u Rijeci, smjer Poslovna ekonomija. Pri Hrvatskoj zajednici računovođa i financijskih djelatnika položila je ispit za internog revizora te je ovlašteni revizor, forenzični računovođa i interni revizor – specijalist za banke i financijske institucije, te gospodarstvo. Predavač je na Veleučilištu Vern’, na katedrama za financije i poreze. Zaposlena je kao revizijski i knjigovodstveni stručnjak u tvrtki Krako – Revizija d.o.o. Aktivni je član Hrvatske komore revizora.
Hrvoje Šandl
Hrvoje Šandl
Hrvoje Šandl diplomirao je 2009. godine na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, smjer Financije. Specijalizirao se za područje financija i završio nekoliko tečajeva iz novčanog poslovanja. Ovlašteni je interni revizor za banke i financijske institucije, kao i ovlašteni broker te ovlašteni investicijski savjetnik. Radio je brokerskom društvu Partner Kapital, te u Odjelu računovodstva i financija u tvrtki OTP Leasing. Trenutno radi u Partner banci kao menadžer za odnose s klijentima. Oženjen je te otac dvoje djece.
Irena Orlović
Irena Orlović
Irena Orlović, autorica nagrađivane web-aplikacije Pametnica, vlasnica i urednica izdavačke kuće Harfa putem koje je prethodnih 17 godina proučavala literaturu uglednih svjetskih neuroznanstvenika, psihologa i psihoterapeuta u području razvoja djece. Vođena osobnim iskustvom kroz rad na ranoj stimulaciji sa svojim djetetom koristeći neke od tih naslova uredila je i objavila na hrvatskom jeziku seriju literature pod sloganom Knjige koje vole djecu. Prepoznata je od strane Udruge poslovnih žena KRUG jer je kao roditelj djeteta s poteškoćama u razvoju, uvidjevši da u Hrvatskoj nedostaje literature koja bi pomagala roditeljima u sličnoj situaciji, okupila stručni tim i pokrenula izdavačku kuću Harfa koja je danas prepoznata u javnosti kao kuća koja objavljuje literaturu renomiranih stručnjaka iz područja ranog razvoja djece. Od strane iste udruge dobila je i nagradu kao Poduzetnica godine u kategoriji socijalnog poduzetništva, a pod pokroviteljstvom Predsjednice Republike Hrvatske. Trenutačno je u procesu osnivanja inovativne Privatne osnovne škole s internacionalnim programom putem koje će djeca učiti jačati svoje kognitivne sposobnosti kroz socio-emocionalne programe. Certificirana je od strane njemačke krovne organizacije DVNLP kao savjetnica u neuro-lingvističkoj psihoterapiji (DVNLPt) i kao NLP – trener.