Još 90ih godina prošlog stoljeća američke tvrtke iz IT sektora prepoznale su problem i odlučile pronaći rješenje. Dugi vremenski razmaci između zaprimanja poslovnih zahtjeva, dogovaranja detalja, te osmišljavanja projekta i isporuke tehnologije koja je ispunjvala sve navedene kriterije dovodili su do otkazivanja poslova. Naknadne promjene dodatno su prolongirale projekte, a sve teže je postajalo isporučiti produkte u zadanim rokovima po traženim kriterijima. Waterfall model razvojnog procesa više nije mogao ispuniti na pravi način potrebu za brzom i kvalitetnom isporukom. 2001. godine grupa poduzetnika i stručnjaka iz IT sektora svoju je viziju pretočila u ono što se naziva manifestom Agilnog razvoja, a do današnjeg dana njegove temeljne vrijednosti u srži su sve popularnijeg i sve raširenijeg poslovnog modela, Agilnog razvoja.

Pojedinci i interakcija ispred procesa i alata

Ako se razvoj potiče procesima i alatima projektni tim neće biti sklon promjenama i teže će ispunjavati potrebe klijenata. Komunikacija sa svim članovima tima je ključna jer čini razliku između vrednovanja pojedinaca i vrednovanja procesa. U tom slučaju komunikacija postaje fluidna i događa se čim nastane potreba za njom, za razliku od procesa u kojem je unaprijed dogovorena, kao i njezin planirani sadržaj.

Funkcionalni softver ispred opsežne dokumentacije

Uobičajeno je da razvoj i isporuku proizvoda prati opsežna dokumentacija koja je nerijetko razlog odgoda i značajnih prekoračenja rokova. Tehničke specifikacije i zahtjevi, prospekti, planovi testiranja, dokumentacija dizajna, različita odobrenja, i čitav niz ostale papirologije koja prati složene razvojne projekte može rezultirati samo tromijim procesom i predstavljati više prilika za greške i zastoje. Agilno ne znači eliminiranje papirologije, ali je delegirana na način koji ne sputava razvojni tim. Potrebno mu je dostaviti sve potrebno za rad bez utjecaja na produktivnost. Razvoj i isporuka proizvoda mora uvijek biti na prvom mjestu.

Suradnja s klijentom ispred pregovaranja o ugovoru

U Waterfall razvojnom modelu klijent pregovara o zahtjevima, često vrlo detaljno, prije početka razvoja željenog proizvoda. Time je klijent uključen u razvojni process prije njegovog početka, a potom po njegovom završetku i isporuci proizvoda, ali ne i za vrijeme trajanja projekta. Agilni manifest opisuje klijenta kao aktivnu stranku uključenu u projekt kroz kolaboraciju. Na taj se način razvojnom timu znatno olakšava ispunjavanje zahtjeva klijenta. Klijenta se može u projekt uključivati u intervalima za periodične demonstracije ili mu omogućiti svakodnevni pristup sastancima i timu. Cilj je uvijek isti, brža isporuka kvalitetnijeg proizvoda.

Reagiranje na promjenu ispred praćenja plana

Tradicionalni razvoj proizvoda promjenu tretira kao trošak i nešto što je poželjno izbjeći. Pristup je bio vrlo detaljno razrađen plan s definiranim postavkama i davanjem jednake razine prioriteta svim segmentima razvojnog procesa proizvoda, uz uvjetovani redoslijed izvršavanja svakog zadatka kako bi se moglo pristupiti idućem u skladu s planom.
Agilni pristup promjenu vidi kao priliku za unapređenje projekta i stvaranje dodatne vrijednosti proizvoda. Kraće iteracije po potrebi promjenjivih prioriteta s otvorenom mogućnošću da se u svakom trenutku dodaju nove značajke. Timu je omogućeno da proces prilagođava sebi u svrhu optimalnijeg učinka, a ne da se tim prilagođava nametnutom okviru unutar kojeg mora djelovati.

Koncept Agilnog razvoja i njegove najraširenije metodologije, SCRUM, nije teško shvatiti, ali je veliki izazov svima kvalitetno ga implementirati. Prepoznati priliku u Hrvatskoj za novi korak u evoluciji modernog poslovanja znači postati lider u svojem sektoru. Kako biste postavili fokus na fleksibilnost, brzinu i kontinuirano napredovanje Uvedite Agilni način rada i oslobodite Scrum.